Forespørsel om personvernpraksis


Forespørsel om personvern


Jeg vil gjerne ha mer informasjon om

*
*
*
*
*

Vennligst beskriv forespørselen din litt mer detaljert, slik at vi kan håndtere den riktig.

*

Vi ser frem til å motta og svare på forespørselen din. Vær oppmerksom på at vi kanskje må følge deg opp for å bekrefte identiteten din og klargjøre omfanget av forespørselen din, om nødvendig. Enhver dokumentasjon som er gitt i forbindelse med denne innsendingen, vil kun bli brukt for å kommunisere med deg og for vår legitime interesse i å håndtere din forespørsel, spørsmål eller kommentar. For forespørsler om utøvelse av registrertes rettigheter, vil vi behandle personopplysningene dine i den grad dette er nødvendig for å oppfylle vår juridiske forpliktelse til å svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover (inkludert for eksempel GDPR, hvis du befinner deg i EØS).

Hvis du vil be om informasjon om vår praksis for databehandling, kan du klikke her.

Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan oppfylle vår juridiske forpliktelse til å svare på en forespørsel om registrerte der du ikke oppgir den nødvendige informasjonen og/eller vi ikke kan bekrefte identiteten din. Metoder for verifisering kan variere avhengig av relevant juridisk veiledning. De innsendte personopplysningene lagres så lenge dette er nødvendig for å svare på forespørselen din.