Revisjon

Deltek ERP-programvare for regnskap

SØRG FOR Å SKILLE DERE POSITIVT UT FRA MENGDEN FOR Å VINNE FLERE LØNNSOMME OPPDRAG

Effektiv arbeidsflyt og tilgang til dybdeinformasjon gjør at revisjonsfirmaet ditt kan fokusere på å være proaktiv ovenfor deres kunders virksomhet. På denne måten kan man ta steget fra et tradisjonelt revisjonsbyrå til å være en betrodd strategisk rådgiver.

Deltek gir revisjonsfirmaer oversikt slik at man kan lage nøyaktige planer, kontroll for å kunne svare på riktig måte når det er nødvendig med endringer, samt innsikt til å forbedre ressursutnyttelse, lønnsomhet og gevinstrealisering. Firmaet ditt vil kunne fakturere flere timer og øke fortjenesten på arbeidet.

Velg Deltek for å få: