Energi, Olje og Gass

Energi, Olje og Gass

PLANLEGG MED OVERBEVISNING OG MINSKE KOSTNADSOVERSKRIDELSER

HOVEDUTFORDRINGER FOR ENERGI-, OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I industrier som er så store som energi, olje og gass kan selv den minste forsinkelse få store konsekvenser med verdier i millionklassen. Det er svært viktig at både ressurseierne og driftsleverandørene arbeider med en hastighet og effektivitet som begrenser enhver overskridelse. Det er jo tross alt slik at jo raskere ressurser kan bookes, desto større fortjeneste sitter man igjen med. Industrien dikterer i tillegg at kunnskapsbedrifter må legge inn anbud med tillit og nøyaktighet for å kunne lykkes.

DELTEKS SVAR

Deltek hjelper bedrifter i energiindustrien til å få bedre oversikt over risiko, hjelper dem med å utvikle kostnad og prosjektplaner, slik at de kan lage mer realistiske planer og prognoser med pålitelighet. Med vår ledende ERP løsning for bransjen hjelper vi kunnskapsbedrifter til å lære av tidligere prestasjoner, slik at de kan legge inn smartere anbud og skape sterkere porteføljer.