Ledelsen

Delteks ledergruppe i verdensklasse består av svært visjonære, innovative og resultatdrevne mennesker. Les mer om ledergruppen som gjør Deltek unik.

Mike Corkery
President and Chief Executive Officer

Brian Daniell
Senior VP, Customer Care

Perry Hardt
Senior VP & Chief Marketing Officer

Michael Krone
Senior VP, Chief Financial Officer

Pete Mann
Senior VP, Corporate Development & Product Alliances

Kevin Plexico
Senior VP, Information Solutions

Mike Scopa
Senior VP, Engineering

Ronda Cilsick
Group VP, Chief Information Officer

Natasha Engan
Senior VP, Global Consulting

Ed Hutner
Senior VP, Human Resources

Warren Linscott
Senior VP, Product Strategy

Caleb Merriman
VP & Chief Information Security Officer

Tracy Schampers
Senior VP, General Counsel

Matt Strazza
Senior VP, Global Sales