Deltek Privacy Policy

Ikrafttredelsesdato: 15. September 2021

 

I. Formål

Deltek verdsetter og respekterer personvernet til de som besøker Deltek.com og tilhørende nettsider ("nettstedene") eller bruker Delteks programvare, produkter og nettbaserte tjenester ("tjenestene"). Disse retningslinje for personvern tar for seg vår personvernpraksis knyttet til besøkende og brukere (samlet kalt "brukere") av våre nettsteder og tjenester. Disse retningslinje for personvern gjelder for og fungerer som varsling om informasjon som samles inn automatisk via nettstedene eller tjenestene, samt bekreftende informasjon som er levert av brukere.

Hvis du ikke vil at personopplysningene dine skal samles inn eller behandles som beskrevet i disse retningslinje for personvern, og i samsvar med vår personvernpraksis som forklart her, skal du ikke bruke nettstedene. Hvis du bruker tjenestene våre og har spørsmål om behandling av personopplysninger, kan du kontakte kundeservicerepresentanten din og lese vilkårene i Deltek-avtalen knyttet til disse tjenestene ("tjenesteavtalen").

I forbindelse med disse retningslinje for personvern:

 1. "Personopplysninger" betyr all informasjon som i seg selv eller i kombinasjon med annen informasjon identifiserer, er relatert til, beskriver, kan tilknyttes, eller med rimelighet direkte eller indirekte kan knyttes til en bestemt fysisk person, inkludert, basert på gjeldende personvernlover, en forbruker eller husholdning. Selv om denne retningslinjer for personvern bruker begrepet personopplysninger, skal tolkning av den omfatte lignende begreper, for eksempel personlig informasjon og personlig identifiserbar informasjon, avhengig av jurisdiksjon. Dette inkluderer ikke anonymiserte, aggregerte, statistiske eller ikke personlig identifiserbare data som følge av bruk av nettstedene og tjenestene. Se diagrammet over kategorier for personopplysninger (Del X) for mer detaljert informasjon.
 2. "Personvernlover" henviser til gjeldende lovgivning, lovbestemte instrumenter og andre tvangskraftige lover, regler, forskrifter/forordninger eller retningslinjer som regulerer innsamling, overføring, behandling, bruk og tilgjengeliggjøring av og/eller rettigheter til brukernes personopplysninger basert på deres styrende jurisdiksjon, inkludert, spesielt: (i) California Consumer Privacy Act (Californias lov om personvern for forbrukere) og dens implementeringsforskrifter, som oppdateres fra tid til annen ("CCPA") og (ii) EUs personvernforordning (EU) 2016/679 og enhver medlemsstat som implementerer lovgivning, som endres fra tid til annen ("GDPR").

Deltek bruker informasjon om brukere, inkludert personopplysninger, til en rekke formål, inkludert:

 1. For å gjøre det mulig for deg å bruke våre nettsteder eller tjenester;
 2. For å overvåke bruk og analysere statistisk informasjon knyttet til våre nettsteder eller tjenester;
 3. For å gi informasjon om tjenestene dine på forespørsel;
 4. For å svare på kommentarer, spørsmål og forespørsler;
 5. For å oppfylle våre forpliktelser og håndheve rettigheter som følge av vårt kontraktsforhold med deg;
 6. For å forbedre og opprettholde sikkerheten, ytelsen og driften av våre nettsteder eller tjenester;
 7. For å gi kundestøtte;
 8. For å sende kommunikasjon om tjenester eller informasjon relatert til dette; og/eller
 9. For andre formål med ditt samtykke.

Når du besøker nettstedene, inkludert hvis du har besøkt nettstedene de siste tolv (12) månedene, har Deltek samlet inn personopplysninger som oppført i diagrammet over kategorier for personopplysninger (Del X) nedenfor. Kategoriene av personopplysninger som samles inn av kunder gjennom bruk av tjenestene, varierer avhengig av de spesifikke tjenestene som tilbys, engasjementet og omfanget av forespurte tjenester, og/eller eventuelle konfigurasjoner eller tilpasninger som utføres på dine vegne i samsvar med vilkårene i tjenesteavtalen. Kundene kan kontakte sin kundeservicerepresentant for mer informasjon.

 1. Dataintegritet

  Du er ansvarlig for nøyaktigheten i informasjonen du oppgir til Deltek. Deltek vil gjøre en rimelig innsats for å opprettholde nøyaktigheten og integriteten til slik informasjon, og oppdatere den etter behov. Deltek vil ikke lagre data lenger enn det som er nødvendig for de oppgitte formålene uten ditt samtykke, med mindre det er lovpålagt.
 2. Sluttbrukers personopplysninger

  Som en del av bruk av tjenestene kan du gi tilgang til sluttbrukerne dine (underlagt vilkårene i tjenesteavtalen). Deltek samler inn personopplysninger på vegne av kundene våre for å kunne levere tjenestene, og har ikke noe direkte forhold til sluttbrukere hvis personopplysninger kan behandles i forbindelse med levering av disse tjenestene. Du er selv ansvarlig for å etablere retningslinjer for og sikre samsvar med gjeldende personvernlover knyttet til innsamling av personopplysninger fra sluttbrukerne dine. Se beskrivelse av de respektive standardforpliktelsene til kunder og Deltek som er angitt i tjenesteavtalen i den aktuelle avtalen.
 3. Automatisert innsamling

  Deltek samler inn loggfiler, domenenavn og brukernes IP-adresser for statistiske formål, for å måle bruk, for å forbedre innholdet eller responsen til nettstedene, eller for å tilpasse innholdet eller oppsettet for nettstedet for individuelle brukere. Deltek kan også samle denne informasjonen for å identifisere trafikkmønstre for nettstedene. Disse dataene hjelper Deltek å forstå hvordan brukerne bruker informasjonen på nettstedet og samhandler med tjenestene, med det endelige mål å skape en opplevelse som forbedrer Delteks prosesser og prioriteringer i samsvar med brukerens behov. Kun personer som administrerer Delteks nettverk og nettsteder har tilgang til disse dataene. Deltek kan bruke og avdekke disse dataene til tredjepart kun i forbindelse med overvåking av nettverkene våre for sikkerhetsformål, som svar på juridisk prosess eller forespørsler om rettshåndhevelse, for å kontrollere eventuell misbruk av nettstedene eller for å håndtere identifiserte brudd på kontraktsbestemmelsene som er inngått mellom deg og Deltek.

  I tillegg inneholder de fleste nettlesere informasjonskapsler, men de gir deg også mulighet til å blokkere eller slette dem. Du har muligheten til å godta eller avvise informasjonskapsler fra nettstedene når som helst ved å endre innstillingene i nettleseren din. Enkelte funksjoner på nettstedet og i tjenestene krever at informasjonskapsler fungerer. Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan få tilgang til eller bruke disse funksjonene og preferansene som er avhengige av informasjonskapsler.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan informasjonskapsler og andre sporingsteknologier kan samle inn informasjon, kan du se vår erklæring om informasjonskapsler.