Personvern


Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, bedre kjent som personvernforordningen (GDPR), er utformet for å gjøre det mulig for personer som er til stede i Den europeiske union (EU) å kontrollere personopplysningene sine på en bedre måte. GDPR identifiserer to primærparter i omfanget av sine krav – kontrollører og prosessorer. Kontrollører bestemmer "formålet og måten man behandler personopplysninger på." Behandlere behandler personopplysninger "på vegne av kontrolløren." GDPR trådte i kraft 25. mai 2018.

I sammenheng med GDPR tar Deltek på seg rollen som prosessor i sitt forhold til sine kunder. Som et resultat av denne rollen har Deltek visse generelle ansvarsområder som beskrevet i GDPR. Å holde kundenes informasjon, inkludert personopplysninger, trygge og sikre, er blant våre høyeste prioriteringer og viktigste ansvarsområder. Deltek arbeider for å implementere og opprettholde sterk sikkerhet og personvern som gjenspeiler beste praksis når det gjelder GDPR.