Forespørsel om databehandlingspraksis


Forespørsel om databehandling


Hva handler spørsmålet ditt om?

*
*
*
*
*

Vennligst beskriv forespørselen din litt mer detaljert, slik at vi kan håndtere den riktig.

*

Vi ser frem til å motta og svare på forespørselen din. Vær oppmerksom på at vi kanskje må følge deg opp for å verifisere og avklare omfanget av forespørselen din, om nødvendig. Enhver dokumentasjon som er gitt i forbindelse med denne innsendingen, vil kun bli brukt for å kommunisere med deg og for vår legitime interesse i å håndtere din forespørsel, spørsmål eller kommentar.

Med mindre det er nødvendig for å svare på spørsmålet ditt, må du avstå fra å inkludere personopplysninger i innsendingen din. Hvis du inkluderer personopplysninger, kan vi bruke dem i den grad det er nødvendig for å oppfylle vår juridiske forpliktelse til å svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende personvernlover (inkludert for eksempel GDPR, hvis du befinner deg i EØS). De innsendte personopplysningene lagres så lenge dette er nødvendig for å respondere på forespørselen din.

Hvis du vil be om informasjon om personvernpraksisen vår, klikk her.

Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan svare på forespørselen din når du ikke oppgir den nødvendige informasjonen, hvis den er overdreven, og/eller vi ikke kan bekrefte identiteten din. Metoder for verifisering kan variere avhengig av relevant juridisk veiledning.