Bedrifts-ERP for kunnskapsbedrifter: Deltek Maconomy

Lykkes med prosjekter med full transparens i prosjekter, mennesker og økonomi, kombinert med den dype funksjonaliteten og utvidbarheten som bedrifter trenger.