Maconomy: Maksimer verdien av dine ansatte, deres arbeid og tidsbruk

Prosjektbasert ERP-løsning med robust økonomisk motor som støtter veksten av globale bedrifter og kobler sammen mennesker, prosjekter og prosesser.