Produkter

Deltek sørger for løsninger som er spesielt utformet for å kunne sidestille dine to største aktiva, nemlig dine medarbeidere og prosjekter, på en vellykket måte i alle områdene av forretningsvirksomheten.