Delteks teknologiplattform

En plattformstrategi som bidrar til vellykkede prosjekter og oppfyller behov som er i kontinuerlig endring.


Deltek tilbyr en moderne, fleksibel teknologiplattform som hjelper kundene å knytte sammen og automatisere prosjektgjennomføringen. Våre produkter er enkle å bruke og bygget for fremtiden, fra nettsky til mobile applikasjoner til integrering.