Delteks teknologiplattform

En plattformstrategi – skyløsniger inkludert – som bidrar til vellykkede prosjekter og oppfyller behov som er i kontinuerlig endring.


Fra skytjenester til mobile applikasjoner og integrasjoner – Deltek leverer løsninger ved hjelp av en moderne og tilpasningsdyktig teknologiplattform som hjelper våre kunder med å knytte sammen og automatisere prosjektgjennomføringen. Våre løsninger er enkle å bruke og bygget for fremtiden.