Resource Management-programvare for kunnskapsbedrifter

Maconomy People Planner bygger bro mellom ressursplanlegging og prosjektgjennomføring slik at organisasjonen utnyttes optimalt.