Forretningsinformasjon for kunnskapsbedrifter

Maconomy Business Performance Management er en enkel rapporteringsløsning som gir kunnskap og innsikt til beslutningstakere i hele organisasjonen.