Deltek Prosjekt- og ressursstyringsløsninger: Optimaliser og aktiver bedriften

Hold styring på din mest verdifulle eiendel - medarbeiderne - for å enestående prosjekter


For menneske- og prosjektsentrerte virksomheter er den rette programvaren til ressursplanlegging og prosjektledelse viktig for å sikre produktive medarbeidere, tidsbruk og budsjettering av prosjekter, fornøyde kunder og økonomisk suksess: Sørg for at dine medarbeidere kan ta riktige avgjørelser for å maksimere lønnsomheten og bruken, og samtidig levere i tide.

Deltek forstår balansegangen som kreves for effektiv ressurs- og prosjektplanlegging, og hvordan disse henger sammen. Delteks programvare er spesialkonstruert for å lette presset for prosjektbaserte virksomheter. Våre verktøy for ressursplanlegging prosjektledelse er designet for å hjelpe til med å raskt skape nøyaktige planer, optimalisere ressurser og pipeline-kapasitet og samtidig spare tid.

  • Synliggjør behov for kapasitet, ferdigheter og kompetanse hos ressursene, og planlegg ressurser og personale i henhold til dette
  • Sikre at beregnede gebyrer er riktige
  • Korreler faktiske kostnader med prosjektplaner
  • Oppdag underbruk og overbruk i tide til å gjøre noe med det
  • Øk gjennomsnittlig, prosentvis fakturering per ansatt
  • Sammenlign ressursplanlegging med tilgjengelighet slik at prosjekter kan leveres til rett tid
  • Følg prosjektfremgangen nøyaktig, basert på sanntidsdata og fremtidige planer

Oppdag hvordan Delteks løsninger for prosjekt- og ressursstyring kan styrke bedriften til oppnå sitt potensiell:

TrafficLIVE - Enkel og presis virksomhetsstyringsløsning som sørger for komplett synlighet og arbeidsflytstøtte til kreative virksomheter, og som integrerer kapasiteten for hele prosjekt- og ressursstyringen.

People Planner - Ressursstyringsløsning for kunnskapsbedrifter som er på utkikk etter en sentral tilnærming til styring av medarbeidere.

Nucleus ROI Report

Nucleus ROI Report

Discover the tangible ROI of a Deltek PSA solution.

Learn More
ERP for Dummies

Project-Based ERP for Dummies

The right ERP system generates more wins and higher profits

Download ebook

How to Improve Utilisation

Discover how resource management can improve your profits and client retention.

Learn More