Løsninger for prosjekt- og porteføljestyring

Planlegg, fastsett tidspunkt og minske risikoer på komplekse infrastrukturprosjekter


Integrer kostnader, tidsplanlegging og ressursinformasjon på en enkel måte, slik at program-teamet kan få pålitelig programstatus og opptjente verdirapporter de kan stole på, samt å bedre forstå og vise verdien av programkontrollinformasjon. Delteks PPM-løsninger muliggjør informert prosjektvalg, realistisk planlegging, pålitelig utførelse og, til sist, konsistent prosjektsuksess.

Styr kostnader, prognoser og prestasjon med Deltek Cost-løsninger. Konstruer de mest realistiske prosjektplanene med Deltek Schedule-verktøy og vurder på en nøyaktig måte og håndter risikoeksponering med Deltek Risk.

Deltek Schedule-løsninger

  • Deltek Acumen Fuse – Ledende programvare for prosjektdiagnostikk som presiserer og løser mangler i planleggingen på sekunder, noe som resulterer i mest mulig feilfri planlegging for en konsekvent vellykket utførelse.
  • Deltek Acumen 360 – Den eneste støtteløsningen for planakselerasjon og avgjørelser for utforming av scenarioer for raskere prosjektfullføring eller oppgang i feil og forsinkelser i prosjektet.

Deltek Risk-løsninger

  • Deltek Acumen Risk – Programvare for planlegging og kostnadsrisikoanalyse for effektiv redegjørelse av og proaktiv redusering av prosjektet risikoeksponering, noe som sørger for en nøyaktig og pålitelig prognose.
Earned Value Management for Dummies

Earned Value Management for Dummies

See how you can manage your projects better with this free book!

Download
Deltek PPM Solution Overview

Deltek PPM Solution Overview

Solutions for better scheduling, efficient cost, and reduced risk.

View
EPC Industry Building

Acumen Free Trial

Request a free trial of Deltek Acumen Software.

Sign Up Now