Fordeler Med Maconomy for Menneskelige Ressurser, Hr

MENNESKELIGE RESSURSER (HR)

OPPRETTHOLDE ET NØYAKTIG OPPBEVARINGSSTED FOR INFORMASJON OM ANSATTE OG FERDIGHETER

Vellykkede HR-avdelinger må ha full kontroll over informasjonen for å kunne besvare toppleder og avdelingsleders spørsmål om ansatte og yte god service og støtte til de ansatte.

Maconomy HR-modul har et stort mangfold av standardfelter og kan enkelt konfigureres for å inkludere mer bedriftsspesifikk informasjon.

MÅTER Å DRA NYTTE AV MACONOMY HR-MODUL:

  • Overblikk over ressurskapasitetsbehov, ferdigheter og kompetanse
  • Evnen til å planlegge ressursbehov og utvikle personale i samsvar med dette
  • Full oversikt over individuelle bidrag fra hver eneste ansatt og team
  • HR-prosess, ledelse og prosedyre for administrasjon av medarbeidere som yter godt og som sørger for at medarbeidere som ikke presterer kan fjernes på en kostnadseffektiv måte.
  • Personale kan settes på prosjekter som passer deres ferdigheter, noe som øker ansattes tilfredshet og forbedrer prosjektlevering
  • Jevn måling av viktige resultatmål sikrer at alt personale fra finans- til kundeservice ser på korrekt data
  • Revisjonsspor for automatisk overholdelse av regnskapsregler
ERP for Dummies

Project-Based ERP for Dummies

The right ERP system generates more wins and higher profits

Download ebook
Maconomy HR

Deltek Maconomy Human Resources

Learn more about Maconomy HR.

Read Now