Hva er prosjekters livssyklus?

Prosjekters livssyklus representerer det operative rammeverket for hvordan bedrifter skal håndtere prosjekter på en vellykket måte fra start til slutt.