FÖRDELAR MED MACONOMY FÖR PROJEKTLEDARE

LEDNING

FULLT STÖD FÖR ALLA FASER OCH PROCESSER I PROJEKTETS LIVSCYKEL

Maconomy är en helt integrerad lösning för projektstyrning som gör att du kan styra och förbättra lönsamheten i dina projekt. Lösningen fokuserar på projektstyrning och beslutstöd så att du alltid kan fatta faktabaserade beslut.

  • Skapa nya projekt (ärenden eller uppdrag)
  • Estimera, budgetera, planera och bemanna projekt
  • Rapportera projektaktiviteter
  • Följ upp projekt (progress och rapportering)
  • Automatisera projektfakturering
  • Avsluta och analysera projekt
ERP for Dummies

Project-Based ERP for Dummies

Rätt ERP-system ger en högre vinst och bättre lönsamhet.

Ladda ner e-boken
PROJECT MANAGER

Maconomy Projektledning

Lär dig mer om Maconomy Projektledning

Läs mer