Ledningsteam

Delteks ledarskapsteam driver en arbetsplats med stark medkänsla och en högpresterande kultur, och säkerställer samtidigt att Deltek förblir innovativt och resultatinriktat. Läs mer om ledningsgruppen:

Mike Corkery
President and Chief Executive Officer

Brian Daniell
Senior VP, Chief Customer Officer

Perry Hardt
Senior VP, Chief Marketing Officer

Michael Krone
Senior VP, Chief Financial Officer

Pete Mann
Senior VP, Corporate Development & Product Alliances

Kevin Plexico
Senior VP, Information Solutions

Mike Scopa
Senior VP, Chief Technology Officer

Ronda Cilsick
Group VP, Chief Information Officer

Natasha Engan
Senior VP, Global Sales

Ed Hutner
Senior VP, Human Resources

Warren Linscott
Senior VP, Chief Product Officer

Margo Martin
Group VP, Customer Success

Caleb Merriman
VP, Chief Information Security Officer

Tracy Schampers
Senior VP, General Counsel