Ledningsteam

Delteks ledarskapsteam driver en arbetsplats med stark medkänsla och en högpresterande kultur, och säkerställer samtidigt att Deltek förblir innovativt och resultatinriktat. Läs mer om ledningsgruppen:

Bob Hughes
President and Chief Executive Officer

Natasha Engan
Senior VP, Global Sales

Dinakar Hituvalli
Senior VP, Chief Technology Officer

Warren Linscott
Senior VP, Chief Product Officer

Margo Martin
Group VP, Customer Success

Kevin Plexico
Senior VP, Information Solutions

Mike Scopa
Senior VP, Engineering

Ronda Cilsick
Group VP, Chief Information Officer

Perry Hardt
Senior VP, Chief Marketing Officer

Ed Hutner
Senior VP, Human Resources

Pete Mann
Senior VP, Corporate Development & Product Alliances

Caleb Merriman
VP, Chief Information Security Officer

Tracy Schampers
Senior VP, General Counsel

Dean Tilsley
Senior VP, Chief Financial Officer