ERP Software For Law Firms

Deltek Management för Advokatbranschen

Utveckla din advokatbyrå med smarta verktyg för verksamhetsstyrning.

LYCKAS I ADVOKATBRANSCHEN

Advokatbranschen förändras ständigt. Antalet advokater och advokatbyråer fortsätter att överstiga mängden tillgängliga uppdrag, vilket innebär att konkurrensen bara ökar. Dessutom börjar globaliseringen av marknaden och nyare trender, som till exempel virtuella aktörer och offshore-leverantörer utgöra ett hot mot den traditionella byråmodellen. Många byråer har börjat använda alternativa faktureringsmetoder för att få in kunder och hålla kostnaderna nere.

För att ligga steget före konkurrenterna behöver advokatbyråer integrerade verktyg som Maconomy för att hantera sin verksamhet, spara tid och maximera resultatet. De måste också attrahera och behålla den bästa kompetensen för att bygga upp sitt anseende och få in nya kunder. Det juridiska landskapet må vara föränderligt, men Delteks verktyg kan hjälpa advokatbyråer att bättre förbereda sig för framtiden.