Business Intelligence för professionella tjänsteföretag

Maconomy Business Performance Management är en integrerad lösning för verksamhetsrapportering som förmedlar kunskap och insikter till beslutsfattare inom hela organisationen.