Programvara för professionella tjänsteföretags resurshantering

Maconomy People Planner minskar avståndet mellan resursplanering och projektgenomförande för att optimera nyttjandet inom organisationen.