DELTEKS INTEGRITETSPOLICY

Datum för ikraftträdande: 21 Juni 2024

DELTEKS_ INTEGRITETSPRAXIS – EN SAMMANFATTNING

Vi på Deltek strävar efter att leverera programvara och informationslösningar som kopplar samman och automatiserar dina projekt för att hjälpa dig att driva ditt företag framåt. Som en del av detta uppdrag vill vi vara goda förvaltare av de personuppgifter du anförtror oss när du interagerar med oss, besöker våra webbplatser och använder våra tjänster eller applikationer. I denna sammanfattning av vår integritetspolicy förklaras omfattningen av vår policy, vilka vi samlar in personuppgifter från, vad vi samlar in, varför, vem de lämnas ut till och vilka rättigheter du kan ha i förhållande till de personuppgifter du anförtror oss. Den kompletta policyn är alltid tillgänglig för granskning, men förhoppningsvis gör den här sammanfattningen det möjligt för dig att inte bara förstå dina rättigheter utan även snabbt återgå till att hantera dina projekt och få ditt företag att växa.

 1. Vad täcks inte av denna integritetspolicy?

  När vi diskuterar hur Deltek hanterar personuppgifter vill vi först klargöra vad denna policy inte tar upp. När du använder våra produkter eller tjänster (oavsett om du är vår kund eller slutanvändare från någon av våra kunder) kan du välja att ladda upp, ange eller lägga till data till våra produkter eller tjänster för dina egna verksamhetssyften. Vi kallar detta för ”kundinlämnade uppgifter”. Även om kundinlämnade uppgifter kan innehålla personuppgifter kontrolleras dessa data av våra kunder, inte Deltek. Denna integritetspolicy omfattar därför inte kundinlämnade uppgifter. De integritetsskydd som täcker Delteks hantering av kundinmatade data hanteras enligt separata avtal med Delteks kunder.

 2. Vilka samlar vi in personuppgifter från?

  Vi samlar in personuppgifter från besökare på våra webbplatser, våra kunder, slutanvändare av våra produkter och tjänster, tredje parter och personer som deltar i evenemang (både virtuella och fysiska) som erbjuds av Deltek.

 3. Vad samlar vi in?

  Vi kan samla in personuppgifter (kallas ibland personliga data) såsom kontaktuppgifter (namn, e-postadresser, telefonnummer), kommersiell information (produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts), information om nätverksaktivitet (IP-adress, loggningsinformation, produktanvändning), ljudinformation (telefonsamtal med kundsupport), yrkesmässig information (din nuvarande roll eller jobbhistorik) och information om geografisk plats. En fullständig lista över de typer av personuppgifter som vi har samlat in under de senaste 12 månaderna finns i ”Hur vi samlar in information” och ”Tillägg för Kalifornien” nedan.

 4. Varför samlar vi in uppgifter?

  Vi kan använda personuppgifterna för en mängd olika ändamål, bland annat för att: hjälpa dig att använda eller förbättra våra webbplatser och tjänster, ge dig kundsupport, kommunicera med dig, fullgöra ett avtal med dig, upprätthålla våra juridiska rättigheter och skyldigheter och informera dig om erbjudanden eller produkter från Deltek eller vårt partnernätverk.

 5. Vilka lämnar vi ut information till?

  Vi kan lämna ut eller överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer (t.ex. de som tillhandahåller tjänster för vår räkning såsom informationsteknik och relaterad infrastruktur, analys och revision), andra Deltek-enheter, tredje part i vårt Deltek Partner Network, efter behov för att efterleva lagstiftning, som en del av en framtida företagsrekonstruktion, eller enligt anvisningar från dig eller med ditt samtycke.

 6. Hur kan du kontrollera dina personuppgifter?

  Du har flera rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive att avregistrera dig från all marknadsföringskommunikation från Deltek, att korrigera, radera eller begära tillgång till dina personuppgifter och att förhindra försäljning eller viss delning av dina personuppgifter. Nedan finns information om hur du utövar dessa rättigheter (samt vilka undantag som kan gälla). Om du har några frågor om dessa rättigheter eller Delteks integritetspraxis kan du kontakta oss på något av de sätt som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

DELTEKS INTEGRITETSPOLICY

 1. Omfattning

  Denna integritetspolicy reglerar och förklarar hur Deltek, Inc. och dess dotterbolag och relaterade enheter (”Deltek” eller ”vi”) samlar in, lämnar ut och använder dina personuppgifter när vi tillhandahåller tjänster via vår webbplats (www.deltek.com) och anknutna webbplatser (gemensamt kallade ”webbplatser” eller ”sajter”), applikationer och produkter som erbjuds av Deltek och andra interaktioner och kommunikationer som du kan ha med Deltek (inklusive genom att delta i Delteks evenemang) (gemensamt kallade ”tjänsterna”). Som nämnts ovan omfattar denna integritetspolicy inte kundinlämnade uppgifter. I enlighet med denna integritetspolicy samlar vi in personuppgifter från besökare på våra webbplatser, våra kunder, slutanvändare av våra produkter och tjänster, tredje parter och personer som deltar i evenemang (både virtuella och fysiska) som erbjuds av Deltek.

 2. Hur vi samlar in information

  Vi samlar in information som du lämnar till oss

  Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, beroende på hur du interagerar med oss. Du kan till exempel lämna personuppgifter till oss när du:

  • Registrerar dig för att få kommunikation, deltar i evenemang, får tillgång till Delteks resurser eller på annat sätt kommunicerar med oss. Du kan till exempel lämna information som namn, e-postadress, fysisk adress, telefonnummer, anställningsinformation och mobiltelefonnummer.
  • Beställer eller köper våra produkter eller tjänster.
  • Delar produktfeedback eller skickar in önskemål om information.
  • Söker anställning hos oss.

  När du köper en produkt eller tjänst kan du lämna ut dina betalningsuppgifter till oss, såsom uppgifter om ditt finanskonto, kredit- och betalkortsnummer, utgångsdatum och CVV samt annan yrkesrelaterad information såsom din titel och företagskontaktinformation.

  Vi kan också samla in information när du delar berättelser, innehåll, upplevelser, förslag, preferenser eller annan information (t.ex. uttrycker dina preferenser, kommentarer, klagomål osv.), eller skickar en in begäran om information från oss. Detta inkluderar information som du delar när du öppnar eller interagerar med Deltek på sidor eller konton på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram eller LinkedIn eller kontaktar oss via e-post, telefon eller personligen.

  Var alltid medveten om att om du delar innehåll med oss på sociala medier (t.ex. berättelser, kommentarer, bloggar, inlägg osv.), kan detta omfatta personuppgifter. Du är ansvarig för alla åtgärder som är ett resultat av all information du lägger upp på våra sidor på sociala medier. Kom ihåg att all den information du lägger upp på sociala medier kan bli allmänt tillgänglig, inte omfattas av denna integritetspolicy och Deltek ansvarar inte för resultaten av sådana inlägg.

  Vi samlar in information automatiskt eller från andra

  Vi kan få vissa personuppgifter automatiskt när du använder våra tjänster eller webbplatser.

   Trafikdata. Våra tjänster och webbplatser spårar och samlar automatiskt in din IP-adress, domänserver, typ av dator eller enhet och typ av webbläsare. Detta hjälper oss att skräddarsy din onlineupplevelse, tillhandahålla säkerhetsfunktioner och hjälper till med vår marknadsföring.

   Cookies och relaterad teknik. Vi använder också cookies, webb-beacons och relaterad teknik (”cookies”). Även om vår cookiepolicy innehåller en mer detaljerad förklaring utgörs dessa tekniker i allmänhet små bitar av kod inbäddade i sidor eller bilder på våra Deltek-webbplatser och e-postmeddelanden som gör att vi kan komma ihåg information om dina interaktioner med oss. Cookies kan till exempel hjälpa oss att komma ihåg dina språk- eller webbläsarinställningar och förstå hur du har interagerat med webbplatser och e-post (till exempel om våra e-postmeddelanden har öppnats, vidarebefordrats eller åtgärdats). Vi använder dessa tekniker i marknadsföringssyfte, för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser och för att förbättra vår kommunikation med dig. Om du besöker en Deltek-webbplats kan du justera din webbläsare och/eller inställningarna i vårt samtyckesverktyg för cookies för att acceptera en cookie eller för att inte acceptera vissa cookies. Läs vår cookiepolicy för mer information om vilka typer av cookies vi använder, hur vi använder dem och dina val relaterade till cookies.

  I korthet är följande exempel på information som vi samlar in med dessa automatiserade tekniker:

  • IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem.
  • Den mobila enhet du använder och dess tillfälliga eller bestående unika enhetsidentifierare.
  • Sidor som du ser på våra webbplatser
  • Tittarhistorik för videor du tittat på på våra webbplatser
  • E-postmeddelanden från oss som du öppnar och/eller vidarebefordrar; och/eller
  • Erbjudanden eller länkar från oss som du ansluter till.

  Information som samlas in automatiskt kan kombineras med andra personuppgifter vi har om dig så att vi kan förbättra och anpassa webbplatserna och tjänsterna samt vår kommunikation och våra kampanjer. När vi vet hur du interagerar med våra webbplatser och tjänster kan vi ge dig bättre service.

  Vi kan också samla in personuppgifter från tredjepartsleverantörer och affärspartner, inklusive deltagare i Deltek Marketplace/Partner Network, offentliga databaser, sociala medieplattformar eller tredje parter som analys- eller reklam- och marknadsföringsleverantörer, där så är tillåtet enligt gällande lag.

 3. Hur vi använder information

  Vi använder de uppgifter vi samlar in, på egen hand och i kombination med andra uppgifter vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Tillhandahålla våra webbplatser eller tjänster till dig.
  • Kommunicera med dig (t.ex. om produkter, tjänster, evenemang, kampanjer och andra erbjudanden och svara på dina förfrågningar, kommentarer, feedback, berättelser eller inlägg. Vi kan också tillhandahålla information om våra anställningsmöjligheter och lediga tjänster). Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postmarknadsföring.
  • Anpassa och förbättra din upplevelse. Vi använder din information för att skräddarsy våra webbplatser och tjänster, kampanjer och kommunikation så att de är mer användbara och relevanta för dig, till exempel genom riktad annonsering och personalisering av meddelanden.
  • Lära känna våra kunder. Din information hjälper oss att förstå dina preferenser och att tillhandahålla och förbättra support i samband med våra produkt- och tjänsteerbjudanden och marknadsföringsinsatser. Vi kan till exempel använda din information för att: utveckla våra produkter, tjänster, kampanjer och andra erbjudanden, svara på dina förfrågningar, förslag och annan kommunikation, förbättra våra tjänster och vår affärsverksamhet samt genomföra undersökningar och analyser för marknadsföring, affärer och andra operativa ändamål.
  • Marknadsföring och annonsering. Vi marknadsför våra produkter och tjänster och strävar efter att erbjuda skräddarsydda annonser till dig och andra. Vi kan komma att annonsera våra produkter och tjänster via tredje parts webbplatser eller onlinetjänster.
  • Upptäckt av bedrägerier, säkerhet, brottsbekämpning och efterlevnad. Vi använder dina uppgifter för att skydda säkerheten och integriteten för våra webbplatser och tjänster, för att upprätthålla vårt avtal med dig (till exempel våra allmänna villkor från Deltek eller andra liknande tillämpliga avtal) och vår efterlevnad av tillämplig lag.
  • När vi behandlar information som avidentifierad information kommer vi inte att återidentifiera sådan avidentifierad information, förutom i den mån det tillåts enligt gällande lag.

  Deltek samlar dock normalt in personuppgifter, med ditt givna samtycke, för att fullgöra ett avtal (till exempel vid tillhandahållande av tjänster) eller när behandlingen ligger i Delteks rättmätiga intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan Deltek också ha en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter eller behöva göra det för att utöva, fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

 4. Så här lämnar vi ut information

  För att utföra våra tjänster kan vi behöva lämna ut din information inom Deltek och till tredje part för de syften som beskrivs i avsnittet ”Hur vi använder information” eller med ditt samtycke. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till följande typer av tredje parter:

  1. Inom Deltek till våra relaterade företagsenheter.

   Vi lämnar ut personuppgifter inom Deltek och till våra relaterade enheter för att tillhandahålla våra produkter, tjänster, kampanjer och andra tjänster till dig och för våra marknadsföringsändamål, i enlighet med gällande lagstiftning.

  2. Tjänsteleverantörer

   Vi lämnar ut personuppgifter till tredjepartsleverantörer som tillhandahåller en mängd tjänster för vår räkning eller i din riktning, inklusive men inte begränsat till utveckling, underhåll och support av tjänsterna och sidor på sociala medier, betalningshantering, beställningar online och via mobilappar, leverans av produkter och tjänster, distribution av e-post och mobilmeddelanden, kampanjer, reklamtjänster och marknadsundersökningar och -analys.  

  3. Andra enheter

   Dessutom kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra enheter för ytterligare ändamål. Vi kan till exempel dela personlig information med våra affärspartner och andra tredje parter för gemensamma marknadsföringsändamål, på din begäran eller på annat sätt som behövs för att fullgöra ett avtal med dig. Vi kan också dela personlig information som en del av en försäljning, sammanslagning eller förändring av kontrollen, eller som förberedelse för sådana företagshändelser. En juridisk person som förvärvar oss eller en del av vår verksamhet kan fortsätta att använda dina uppgifter i enlighet med integritetspolicyn om du inte begär något annat.

   Vi kan också komma att lämna ut de personuppgifter vi samlar in till våra analys- och reklamleverantörer och partner för att utveckla analys och affärsinsikter för våra reklam- och marknadsföringsändamål.  

   Vi kan också dela personlig information som kan vara nödvändig för att skydda säkerheten, egendomen eller andra rättigheter för Deltek eller relaterade juridiska personer, och deras respektive anställda, kunder, besökare, användare, tjänsteleverantörer eller någon annan person eller enhet; för att följa lag, ett domstolsbeslut eller annan rättslig process (vilket kan inkludera åtkomst av domstolar, brottsbekämpande myndigheter eller statliga myndigheter i USA eller andra jurisdiktioner), eller i samband med en rättslig utredning; för att genomdriva tillämpliga villkor och andra överenskommelser, som annars kan krävas eller tillåtas enligt gällande lag, eller i enlighet med ditt samtycke. 

 5. Tillgång till information och dina valmöjligheter

  Vi ger dig möjlighet att få tillgång till, uppdatera eller ta bort viss information och att avregistrera dig eller välja bort viss kommunikation. Du kan till exempel göra dina val på det sätt som beskrivs nedan. Observera att om du inte tillåter att vi samlar in och använder dina personuppgifter kan det hända att vi inte kan leverera vissa produkter, tjänster, kampanjer och erbjudanden till dig.

  1. Möjlighet att få tillgång till, uppdatera och radera din information

   Du kan begära att få tillgång till, radera eller uppdatera dina personuppgifter genom att:

   Observera att din rätt att begära tillgång till, radera eller uppdatera dina personuppgifter kan begränsas av tillämpliga undantag, såsom Delteks skyldighet att fullgöra ett pågående avtal med dig eller att uppfylla Delteks egna juridiska skyldigheter.

  2. Kommunikationsinställningar

   Du kan välja hur och om du vill ta emot reklam- eller marknadsföringskommunikation från oss. Du kan när som helst hantera dina kommunikationsinställningar via vårt E-postpreferenscenter eller avsluta prenumerationen när det gäller sådan kommunikation genom att använda ”avsluta prenumeration”- eller avregistreringsfunktionen. Begäran om att avsluta prenumerationen på Delteks kommunikation kan också göras genom att kontakta Deltek via de metoder som anges i ”Kontakta oss”.

   Eftersom vi planerar vår kommunikation i förväg kan det ta upp till 5 arbetsdagar innan din begäran om avregistrering träder i kraft. Om du fortsätter att få vår kommunikation efter att du har skickat in en begäran om att avsluta prenumerationen ber vi dig meddela oss detta genom att kontakta oss på något av de sätt som anges i avsnittet ”Kontakta oss” så att vi kan utreda situationen. Observera att vi kan fortsätta att skicka transaktions- eller tjänsterelaterade meddelanden till dig och att du inte kan avregistrera dig för någon annans räkning.

 6. Informationssäkerhet

  Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter säkra genom att implementera rimliga tekniska, administrativa och fysiska skyddsåtgärder för att hjälpa oss att skydda sådana uppgifter från obehörig åtkomst, användning och avslöjande. Vi ber också våra tredjepartsleverantörer att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning och avslöjande. Observera att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring av information någonsin är helt säker. Mer information om säkerhet i samband med Delteks produkter finns på sidan Säkerhet och förtroende.

 7. Lagring

  Vi lagrar personuppgifter under den tid som krävs för att utföra de ändamål med behandlingen som beskrivs i integritetspolicyn. Vi lagrar också information för relaterade affärsändamål, säkerhet, juridisk efterlevnad och tvister och kravhantering, i enlighet med vår lagringspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning.

 8. Tillägg för Kalifornien – California Consumer Privacy Policy

  Kaliforniens integritetslagar utvidgades nyligen till att omfatta ”konsumenter” och inkludera individer som agerar kommersiellt eller i arbetslivet. Med andra ord fångar ordet ”konsument” i dessa stadgar inte bara traditionella konsumenter utan även individer som kan interagera med ett företag som anställd eller affärspartner. Om du är konsument i Kalifornien gäller följande bestämmelser för vår behandling av uppgifter som identifierar, relaterar till, beskriver, rimligen kan associeras med eller rimligen direkt eller indirekt kan kopplas till dig eller ditt hushåll (”personuppgifter i Kalifornien”). För konsumenter i Kalifornien gäller bestämmelserna i detta tillägg för Kalifornien före eventuella motstridiga bestämmelser i andra avsnitt av denna integritetspolicy.

  1. Information som vi har samlat in

   Vi har samlat in följande kategorier av personuppgifter i Kalifornien under de senaste 12 månaderna från de källor som anges nedan:

   (a) Identifierare, t.ex. riktiga namn, fysisk adress, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn eller andra liknande identifierare. Denna informationskategori samlas in från dig, dina enheter och tredje part enligt beskrivningen ovan i ”Hur vi samlar in information”.

   (b) Personuppgifter som beskrivs i underavdelningen (e) i avsnitt 1798.80 (kundregisterstadgan i Kalifornien), såsom namn, adress, telefonnummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer eller annan betalningsinformation. Denna typ av information samlas in från dig, dina enheter eller andra tredje parter som våra affärspartner.

   (c) Kommersiell information, inklusive produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller andra köp- eller konsumtionshistoriker eller tendenser. Denna typ av information samlas in från dig, dina enheter eller andra tredje parter som våra affärspartner.

   (d) Internet eller annan liknande nätverksaktivitet, inklusive men inte begränsat till webbläsarhistorik, sökhistorik, webbläsarinställningar som språkpreferens och information om en konsuments interaktion med en webbplats, applikation eller annons. Denna informationskategori samlas in från dig och dina enheter.

   (e) Geolokaliseringsdata. Denna informationskategori samlas in från dig och dina enheter.

   (f) Sensoriska data, inklusive elektronisk, visuell eller liknande information. Den här typen av information, till exempel foton eller inspelningar av telefonsamtal med Delteks personal, samlas in från dig och från tredje parter som våra affärspartner.

   (g) Slutledningar, t.ex. en profil om en konsuments preferenser, egenskaper och beteende, hämtade från information vi samlar in och insikter vi får från tredje part, t.ex. våra marknadsförings- och reklampartner och dataanalytiker.

   (h) Känsliga personuppgifter, såsom inloggningsuppgifter till konto, ras och etnicitet, i varje enskilt fall enligt beskrivningen ovan i de relevanta kategorierna. Dessutom kan vi, som en del av introduktionen av kunder eller anställningen av anställda, också samla in FEIN eller SSN för juridisk efterlevnad. Observera att vi inte samlar in känsliga personuppgifter i syfte att dra slutsatser om dina egenskaper.

   För mer information om vilka typer av information vi har samlat in, hur vi har samlat in den, vår användning och hur vi har lämnat ut den under de senaste 12 månaderna, se avsnitten ”Hur vi samlar in information”, ”Hur vi använder information” och ”Hur vi lämnar ut information” ovan. Vi lagrar varje kategori av personuppgifter i Kalifornien enligt beskrivningen i avsnittet ”Lagring” i integritetspolicyn. Vi kan också använda den information vi samlar in för våra egna eller våra tjänsteleverantörers andra operativa syften, för vilka vi meddelar dig ytterligare eller för syften som är förenliga med det sammanhang i vilket personuppgifterna i Kalifornien samlades in.

  2. Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

   Om du är konsument i Kalifornien har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter i Kalifornien, inklusive:

   • Rätten att veta vilka personuppgifter i Kalifornien som vi har samlat in om dig, inklusive kategorier av personuppgifter, kategorier av personuppgifter i Kalifornien, kategorier av källor från vilka personuppgifter i Kalifornien samlas in, affärssyftet eller det kommersiella syftet med att samla in, sälja eller dela personuppgifter i Kalifornien, kategorier av tredje parter till vilka vi lämnar ut personuppgifter i Kalifornien, och de specifika delar av personuppgifter i Kalifornien som vi har samlat in om dig.
   • Rätten att korrigera felaktiga personuppgifter i Kalifornien som vi har samlat in om dig..
   • Rätten att radera personuppgifter i Kalifornien som vi har samlat in från dig, med vissa undantag. Vi kanske till exempel inte kan radera dina uppgifter när du har ett avtal med oss eller är aktivt engagerad med Deltek i ett produktsupportärende.
   • Rätten att välja bort. Du har rätt att välja att inte lämna ut personuppgifter i Kalifornien till tredje part för ekonomisk eller annan värdefull hänsyn. Du har också rätt att välja bort delning av personlig information i Kalifornien för beteendebaserad annonsering i olika sammanhang.
   • Rätten att inte få diskriminerande behandling av företaget för utövande av integritetsrättigheter som erkänns enligt gällande lag, inklusive rätten att inte få repressalier mot dig för utövande av dina rättigheter. Deltek kommer inte att diskriminera dig för utövande av dina integritetsrättigheter.

    Du kan begära att få utöva dessa rättigheter genom att:

  3. Vad händer när du utövar dina rättigheter?

   I enlighet med vad som krävs enligt gällande lag kommer vi att vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till information eller agerar på din begäran för att utöva dina rättigheter. Vi kan kräva att du uppger ditt förnamn, efternamn, e-postadress och annan information för att verifiera din identitet. Vi kan begränsa vårt svar på ditt utövande av ovanstående rättigheter enligt vad som är tillåtet enligt gällande lag. När du skickar in en begäran om att utöva dina rättigheter ovan kommer vi att använda de uppgifter du lämnar för att behandla din begäran och föra register över din begäran och vårt svar, i enlighet med vad som är tillåtet enligt gällande lag.

   Enligt lag i Kalifornien kan du utse en auktoriserad agent som gör en begäran för din räkning. Du kan utse ombudet genom att ge denne skriftligt tillstånd att agera å dina vägnar. Vi kommer att kräva att agenten tillhandahåller bevis på detta skriftliga tillstånd. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kan vi kräva att du verifierar din egen identitet som svar på en begäran, även om du väljer att använda ett ombud.

   Om du är en auktoriserad agent som skickar in en begäran för en konsument i Kalifornien, fyll i vårt formulär för begäran om integritetsskydd här.

 9. Ramverk för dataskydd

  Deltek följer EU-USA:s ramverk för dataskydd, Storbritanniens utvidgning av EU-USA:s ramverk för dataskydd och Schweiz-USA:s ramverk för dataskydd enligt vad som angetts av Federal Trade Commission. Mer information finns i Ramverk för Integritetspolicy.

  Som global leverantör av programvaru- och informationslösningar använder vi dotterbolag och tredje parter i andra länder för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet. Som ett resultat av detta kan personuppgifter överföras utanför de länder där vi och våra kunder finns. Detta inkluderar överföringar till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), och till länder som kanske inte har lagar som ger samma grad av skydd för personuppgifter som ditt hemland. I enlighet med tillämpliga lagkrav vidtar vi lämpliga åtgärder för att möjliggöra adekvat skydd för all information som överförs på detta sätt.

 10. APEC sekretesscertifiering

  Delteks sekretesspraxis, som beskrivs i denna sekretesspolicy, överensstämmer med APEC Privacy Recognition for Processors (PRP)-systemet. APEC PRP-systemet tillhandahåller ett ramverk för organisationer att säkerställa skydd av personlig information som överförs mellan deltagande APEC-ekonomier. Mer information om APEC PRP-ramverket finns här.

  TRUSTe

 11. Funderingar

  Enligt GDPR kan du skicka förfrågningar eller funderingar till din dataskyddsmyndighet eller annan lämplig tillsynsmyndighet rörande Delteks insamling och behandling av dina personuppgifter. För mer information bör du kontakta lämplig lokal dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns här.

  Enligt GDPR kan du också skicka in förfrågningar eller funderingar om Delteks insamling och behandling av dina personuppgifter. Utöver de metoder som anges i ”Kontakta oss” kan konsumenter i Kalifornien kontakta Deltek via vårt amerikanska avgiftsfria nummer 1-800-456-2009, alternativ 4, för att skicka din begäran eller förfrågan.

 12. Ändringar i integritetspolicyn

  Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan, och den uppdaterade integritetspolicyn gäller dig efter det datum som anges i den reviderade integritetspolicyn. Gå tillbaka till den här sidan då och då för att kontrollera om den har uppdaterats. Du kan också kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Kontakta oss” för att få en kopia av den aktuella integritetspolicyn. Om vår informationspraxis ändras kommer vi att publicera en uppdaterad policy på vår webbplats. Om vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer vi att meddela dig om detta på lämpligt sätt, till exempel genom att publicera ett tydligt meddelande på vår webbplats eller skicka ett e-postmeddelande till dig om du har lämnat din e-postadress till oss.

 13. Kontakta oss
 14. Om du har några frågor om denna Integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post på [email protected].

  Skriftliga förfrågningar eller meddelanden kan skickas till:

   Deltek - Office of the General Counsel
   Attn: Privacy
   2291 Wood Oak Drive
   Herndon, VA 20171 USA

Om du har ett olöst problem med sekretess eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt, kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.