Deltek Privacy Policy

Datum för ikraftträdande: 15 September, 2021

 

I. Syfte

Deltek värdesätter och respekterar integriteten för dem som besöker Deltek.com och andra webbplatser som Deltek kontrollerar (”Webbplatserna”) eller använder Delteks programvara, produkter och webbaserade tjänster (”Tjänsterna”). Denna sekretesspolicy behandlar våra integritetsrutiner som rör besökare och Användare (med ett namn kallade ”Användare”) av våra webbplatser och tjänster. Denna sekretesspolicy gäller för och fungerar som en notifiering rörande den information som samlas in automatiskt via webbplatserna eller tjänsterna och den information som uttryckligen tillhandahålls av Användare.

Om du inte vill att dina Personuppgifter ska samlas in eller behandlas enligt vad som beskrivs i denna sekretesspolicy och i enlighet med våra integritetsrutiner som förklaras häri bör du inte använda webbplatserna. Om du använder våra tjänster och har frågor gällande behandlingen av Personuppgifter bör du kontakta din Customer Care-kontakt och läsa villkoren i ditt Deltek-avtal som gäller dessa tjänster (ditt ”Tjänsteavtal”).

För denna sekretesspolicys syften:

 1. ”Personuppgifter” avser all information som, i sig själv eller i kombination med annan information identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med, eller skulle rimligen kunna kopplas, direkt eller indirekt, till en viss fysisk person, inklusive, baserat på tillämpliga Integritetslagar, en konsument eller ett hushåll. Även om denna sekretesspolicy tillämpar termen Personuppgifter ska den tolkas såsom omfattande liknande uttryck inom integritetsområdet, såsom persondata och personligt identifierbar information, beroende på jurisdiktion. Detta inkluderar inte anonymiserade, sammanställda, statistiska eller icke-identifierbara Personuppgifter som härrör från användningen av webbplatser och tjänster. Se Tabellen över kategorier av Personuppgifter (Avsnitt X) för mer detaljerad information.
 2. ”Integritetslagar” avser tillämplig lagstiftning, lagstadgade instrument och alla andra verkställbara lagar, koder, förordningar eller riktlinjer som reglerar insamling, överföring, behandling, användning och utlämnande av, och/eller rättigheter till, Användarnas personuppgifter baserat på deras tillämpliga jurisdiktion, inklusive, i synnerhet: (i) California Consumer Privacy Act och dess genomförandebestämmelser, i dess uppdaterade version (”CCPA”) och (ii) EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och alla medlemsstaters genomförandelagstiftning, i dess uppdaterade version (”GDPR”).

Deltek använder information om Användare, inklusive Personuppgifter, för en mängd olika ändamål, inklusive:

 1. För att du ska kunna använda våra webbplatser eller tjänster,
 2. För att övervaka användning och analysera statistisk information relaterad till våra webbplatser eller tjänster,
 3. För att tillhandahålla information om dina tjänster på din begäran,
 4. För att svara på dina kommentarer, frågor och önskemål,
 5. För att fullgöra våra skyldigheter och genomdriva rättigheter som följer av vårt avtalsförhållande med dig,
 6. För att förbättra och upprätthålla säkerheten, prestandan och driftseffektiviteten hos våra webbplatser eller tjänster,
 7. För att ge kundsupport,
 8. För att skicka meddelanden om relevanta tjänster eller relevant information, och/eller
 9. För annat ändamål med ditt givna samtycke.

När du besöker webbplatserna, inklusive om du har besökt webbplatserna under de senaste tolv (12) månaderna, har Deltek samlat in Personuppgifter enligt förteckningen i Tabellen över kategorier av Personuppgifter (Avsnitt X) nedan. De kategorier av Personuppgifter som samlas in av kunder genom användning av tjänsterna varierar beroende på de specifika tjänster som tillhandahålls, åtagandet och omfattningen av de tjänster som efterfrågas och/eller eventuella konfigurationer eller anpassningar som utförs för din räkning i enlighet med villkoren i ditt tjänsteavtal. Kunderna bör kontakta sin Customer Care-kontakt för mer information.

 1. Dataintegritet

  Du är ansvarig för riktigheten i den information du lämnar till Deltek. Deltek kommer att vidta rimliga ansträngningar för att upprätthålla riktigheten och integriteten hos sådan information och uppdatera den, beroende på vad som är lämpligt. Deltek kommer inte att lagra uppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som anges utan ditt medgivande, såvida detta inte krävs enligt lag.
 2. Personuppgifter för slutanvändare

  När du använder tjänsterna kan du aktivera åtkomst till dina slutanvändare (enligt villkoren i ditt tjänsteavtal). Deltek samlar in Personuppgifter för våra kunders räkning för att tillhandahålla tjänsterna och har ingen direkt relation med dina slutanvändare vars Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med tillhandahållandet av dessa tjänster. Du är ensam ansvarig för att fastställa policyer för och säkerställa efterlevnad av tillämpliga Integritetslagar som rör insamling av Personuppgifter från dina slutanvändare. För en beskrivning av kundernas respektive Delteks obligatoriska skyldigheter som anges i ditt tjänsteavtal hänvisar vi till det avtalet.
 3. Automatisk insamling

  Deltek samlar in Användarnas loggfiler, domännamn och IP-adresser för statistiska ändamål, för att mäta användning, för att förbättra innehållet eller svarstiden på webbplatserna eller för att anpassa innehållet eller layouten på webbplatsen för enskilda Användare. Deltek kan också sammanställa den här informationen för att identifiera trafikmönster på webbplatserna. Dessa data hjälper Deltek att förstå hur Användare konsumerar information på webbplatsen och interagerar med tjänsterna med det slutliga målet att skapa en upplevelse som förbättrar Delteks processer och prioriteringar i enlighet med Användarnas behov. Tillgång till dessa data är begränsad till de personer som administrerar Delteks nätverk och webbplatser. Deltek får använda och lämna ut dessa uppgifter till tredje part endast i samband med säkerhetsrelaterad övervakning av våra nätverk, som svar på juridiska processer eller brottsbekämpande undersökningar, för att kontrollera eventuellt missbruk av webbplatserna eller för att ta itu med identifierade överträdelser av eventuella avtalsbestämmelser som ingåtts mellan dig och Deltek.

  Dessutom innehåller de flesta webbläsare cookies, men de tillhandahåller även kontrollverktyg som gör att du kan blockera eller ta bort dem. Du har möjlighet att när som helst acceptera eller avvisa cookies från webbplatserna genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vissa webbplats- och servicefunktioner kräver cookies för att fungera. Tänk på att om du väljer att blockera cookies kanske du inte kan komma åt eller använda de funktioner och inställningar som är beroende av cookies.

  För ytterligare information om hur cookies och annan spårningsteknik kan samla in information, se vår Cookiepolicy.