Revisorer

Deltek ERP Redovisningsprogram

DIFFERENTIERA DIN VERKSAMHET OCH UPPNÅ STÖRRE LÖNSAMHET

Genom att vara sammankopplad och effektiv kan din revisionsbyrå gräva djupare och fokusera på att komma med nya insikter om varje kunds verksamhet. På detta sätt kan byråer gå bortom den traditionella kontrollantrollen och befästa sitt värde som betrodda affärsrådgivare. Deltek ger revisionsbyråer den insyn som behövs för att planera korrekt, den styrning som behövs för att hantera förändringar och den inblick som behövs för att hjälpa byrån förbättra resursutnyttjande, fakturering och lönsamhet. Din verksamhet kommer att kunna fakturera fler timmar och öka sin intjäningsförmåga. Förlita dig på Deltek för