Maconomy: Maximera värdet på dina medarbetare, deras resultat och tid.

Projektorienterad ERP-lösning med en stark ekonomimotor som stödjer lönsam tillväxt hos globala kunskapsverksamheter och kopplar samman människor, projekt och processer.