Vad är Cloud ERP?


Dagens ERP-lösningar (Enterprise Resource Planning) integrerar och effektiviserar viktiga finansiella och operativa affärsprocesser och ger en enda åtkomstpunkt för datainsikter från flera källor. De erbjuder också integrerade applikationer för lager, order, försäljning, inköp, tillverkning, leverans och verkställan. Företag kan också välja att lägga till funktioner för personalhantering (HRM) och kundrelationshantering (CRM).

Det finns två primära typer av ERP-installationer:

  • On-premises (lokala) ERP är installerad på privat serverhårdvara och körs under ett operativsystem (OS) som är utformat specifikt för att köra ERP-applikationer.
  • Cloud ERP är en ERP-applikation som finns på offentliga moln och som nås via webbläsare.

Cloud ERP-installationer innebär många fördelar för företag såsom lägre kostnader, större flexibilitet och snabbare tid till värde.

Ett traditionellt lokalt ERP-system är en applikation som körs på en datorserver som de anställda får åtkomst till via ett klientprogram. Med ett traditionellt ERP-system använder anställda klientprogramvara för att ansluta till servern och utföra sina dagliga uppgifter.

En molnimplementering kan vara antingen singeltenans eller multitenans. I en singeltenans-lösning har företaget en lokal server som är värdserver för applikationen. Det ger dem större kontroll över anpassningar och uppgraderingar, men de är ansvariga för att konfigurera och underhålla servrarna. Sedan finns det multitenans-lösningar som innebär att flera företag delar resurserna vilket minskar kostnaderna.


Nucleus Research ERP Value Matrix

Nucleus Research ERP Value Matrix

Nucleus Matrix-rapporterna visar att Deltek levererar exceptionellt värde och har en överlägsen ställning bland leverantörer av molnbaserade ERP-lösningar (Cloud ERP). Deltek har fått att erkännande i Nucleus Research 2023 ERP Technology Value Matrix , och är specialiserad på att skräddarsy lösningar för verksamheterav olika storlek, vilket underlättar hanteringen av hela projektets livscykel. Deltek har en omfattande svit av affärsapplikationer för projektfokuserade företag och hjälper dessa verksamheter från start till leverans och fakturering, vilket förstärker positionen som en pålitlig ledare på ERP-marknaden.

ERP Matrix-Rapporten