Delteks produkter

Deltek tillhandahåller lösningar som är utformade för att på ett framgångsrikt sätt samordna dina två viktigaste tillgångar – dina medarbetare och projekt – i alla verksamhetens delar.