Fördelar med Maconomy för chefer

Deltek ERP Programfördelar för Befattningshavare

ETT ERP-SYSTEM FÖR HELA DIN ORGANISATIONS BEHOV

Maconomy stöder de specifika end-to-end-behoven hos globala projektbaserade verksamheter och deras ledningsteam genom att möjliggöra globala insyn, regelefterlevnad, optimering av rörelsekapital, optimerad projektplanering och effektiv leverans för ökad kundnöjdhet. ERP-systemet Deltek Maconomy utgör ett stöd för alla aspekter av projekt- och ekonomistyrning och erbjuder en plattform som stödjer faktabaserat beslutsstöd i realtid.

  • 93 % av Delteks kunder rapporterar en mätbar ROI på sin investering i Delteks lösningar
  • Knyt ihop alla verksamhetssystem i en plattform
  • Skalbar plattform som kan växa med din verksamhet
  • Robust ekonomimotor som stödjer globala och lokala redovisningsregler
  • Omfattande rapportering och analyser för inblick i nyckeltal i realtid
  • Djupgående funktionalitet som stöder hela din verksamhet och dina team