Deltek Idea Portal

Bidra till Delteks programvaruutveckling, användarupplevelse och efterfråga specifika förbättringar eller funktioner.


”Kundfeedback hjälper inte bara till att driva innovation, utan är också avgörande för att vi ska kunna bygga upp produktkapacitet som hjälper kunderna att uppnå sina mål.”

Warren Linscott, Chief Product Officer på Deltek