EIM-lösningar (Enterprise Information Management)

Hantera information för hela företaget och enskilda projekt


För många företag som arbetar projektorienterat är det en stor utmaning att organisera enorma mängder filer från olika delar av organisationen. De flesta företagen använder silobaserade informationssystem uppdelade på olika avdelningar, vilket leder till att viktig information finns i dubbletter på olika platser.

Delteks EIM-system för informationshantering är en samarbetslösning som är utformad för att hjälpa arkitekt-, ingenjörs- och byggföretag att samla, lagra och hantera viktig information för hela företaget och för enskilda projekt.

Oavsett om du behöver hantera viktig projektinformation som exempelvis e-post, korrespondens, ritningar, avtal, fotografier eller annan företagsgemensam information som HR, marknadsföring, bokföring, juridisk dokumentation eller QA/QC-filer kan Delteks EIM-lösningar hjälpa er att hantera det hela. Lösningarna ser till att all information placeras centralt så att projektföretag får den organisation, transparens och projektinformation som krävs för att driva verksamheten på ett smartare sätt. Upptäck hur EIM kan hjälpa ditt företag att arbeta mer effektivt och lönsamt.