Förfrågan om datahanteringsrutiner


Förfrågan om datahantering


Vad handlar din fråga om?

*
*
*
*
*

Beskriv din förfrågan lite mer i detalj, så att vi kan ta itu med den på rätt sätt.

*

Vi ser fram emot att ta emot och svara på din förfrågan. Observera att vi kan behöva följa upp med dig för att klargöra omfattningen av din begäran, om det behövs. All dokumentation som tillhandahålls i samband med detta kommer endast att användas för att kommunicera med dig och för vårt berättigade intresse av att ta itu med din begäran, fråga eller kommentar.

Om det inte är nödvändigt för att besvara din fråga, avstå från att inkludera några personuppgifter. Om du inkluderar personuppgifter kan vi använda dem i den utsträckning som krävs för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet att svara på din begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar (inklusive till exempel GDPR, om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). De personuppgifter som lämnas in kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att svara på din begäran.

Om du vill få information om våra rutiner för integritetsrutiner, klicka här.

Observera att vi kanske inte kan svara på din begäran om du inte tillhandahåller den information som krävs, om den är för omfattande och/eller om vi inte kan kontrollera din identitet. Metoderna för kontroll kan variera beroende på relevanta juridiska riktlinjer.