Integritet


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, mer känd som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är utformad för att göra det möjligt för personer som befinner sig i Europeiska unionen (EU) att bättre kontrollera sina personuppgifter. GDPR identifierar två primära parter inom ramen för sina krav – personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsansvariga bestämmer ”syftet med och medlen för behandlingen av personuppgifter”. Personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter ”för den personuppgiftsansvariges räkning”. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.

Inom ramen för GDPR tar Deltek på sig rollen som personuppgiftsbiträde i förhållande till sina kunder. Som ett resultat av denna roll har Deltek vissa allmänna ansvarsområden som beskrivs i GDPR. Att hålla kundernas information, inklusive personuppgifter, trygg och säker är bland våra högsta prioriteringar och viktigaste ansvarsområden. Deltek arbetar för att implementera och upprätthålla ett starkt säkerhets- och integritetsskydd som återspeglar bästa rutiner när det gäller GDPR.