Förfrågan om integritetsrutiner


Integritetsförfrågan


Jag skulle vilja ha mer information om:

*
*
*
*
*

Beskriv din förfrågan lite mer i detalj, så att vi kan ta itu med den på rätt sätt.

*

Vi ser fram emot att ta emot och svara på din förfrågan. Observera att vi kan behöva följa upp med dig för att fastställa din identitet och klargöra omfattningen av din begäran, om det behövs. All dokumentation som tillhandahålls i samband med detta kommer endast att användas för att kommunicera med dig och för vårt berättigade intresse av att ta itu med din begäran, fråga eller kommentar. För förfrågningar om utövandet av registrerades rättigheter kommer vi att behandla dina personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet att svara på din begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar (inklusive till exempel GDPR, om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Om du vill begära information om våra rutiner för datahantering, klicka här.

Observera att vi kanske inte kan uppfylla vår lagstadgade skyldighet att svara på en registrerads begäran ifall du inte tillhandahåller den information som krävs och/eller vi inte kan fastställa din identitet. Metoderna för kontroll kan variera beroende på relevanta juridiska riktlinjer. De personuppgifter som lämnas in kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att svara på din begäran.