Delteks lösningar för projektstyrning och resurshantering: optimera och ge kraft till företaget

Hantera din mest värdefulla tillgång – dina medarbetare – för att leverera projekt i världsklass


I person- och projektcentrerade verksamheter är det av största vikt att man har tillgång till rätt programvara för resursplanering och projektstyrning för att på så vis kunna säkerställa produktiva medarbetare, att projekt levereras i tid och enligt budget, nöjda kunder och ekonomisk framgång. Gör det möjligt för medarbetarna att fatta rätt beslut för att maximera lönsamheten och beläggningsgraden och samtidigt leverera i tid.

Deltek förstår den balansgång som krävs för att uppnå effektiv resurs- och projektplanering och hur dessa hänger ihop. Delteks programvara är specialutvecklad för att minska belastningen inom projektbaserade kunskapsverksamheter. Våra verktyg för resursplanering och projektstyrning är utvecklade för att hjälpa till att snabbt skapa korrekta projektplaner, optimera resurser och pipeline-kapacitet och samtidigt spara tid.

  • Få insyn i kapacitetsbehov, kunskaper och kompetenser och planera resurser och personalutbildning efter detta
  • Säkerställ att uppskattade avgifter är korrekta
  • Korrelera faktiska kostnader med projektplanerna
  • Upptäck under- och överutnyttjande för att kunna agera i tid
  • Öka genomsnittlig faktureringsprocent per medarbetare
  • Korsreferenser mellan schemaläggning av resurser och tillgänglighet vilket möjliggör leverans av projekt i tid
  • Spåra projektprogress på ett korrekt sätt baserat på realtidsdata och framtida planer

Upptäck hur Delteks lösningar för projektstyrning och resurshantering kan göra det möjligt för företaget att förverkliga sin potential:

TrafficLIVE - enkel och exakt byråstyrningslösning som ger full insyn och fullt arbetsflödesstöd för kreativa byråer och som integrerar komplett kapacitet för projektstyrning och resurshantering.

People Planner - resurshanteringslösning för kunskapsföretag som vill centralisera sitt sätt att hantera medarbetarna.

Nucleus ROI rapport

Upptäck fördelarna med, och avkastningen på, en Deltek PSA-lösning

Läs e-bok
Förbättra resursutnyttjandet

Förbättra resursutnyttjandet

Upptäck hur en god resurshantering kan förbättra din lönsamhet.

Läs e-bok