Deltek ERP: Specialutvecklat för projektbaserade kunskapsföretag

Maximera tillväxtpotentialen, ge kunderna bättre service, ge medarbetarna större möjligheter och öka lönsamheten med Delteks branschledande projekt-ERP


Delteks ERP-programvara har ända från start utvecklats för att tillgodose specialbehoven hos tjänsteföretag – från snabbväxande nystartade företag till etablerade globala ledare.

Våra ERP-lösningar har valts av fler än 20 000 organisationer som motor för hela verksamheten. De är framtagna för att hjälpa till att effektivt hantera resurser, förbättra servicen till kunderna och öka fakturerbarheten och kassaflödet.

Viktiga fördelar

  • Ett integrerat system som utgör ett stöd under hela projektets livscykel och sammanför projektstyrning, ekonomistyrning och resurshantering
  • Skalbara lösningar för att stödja allt från ambitiösa små och mellanstora företag till globala ledare
  • 93 % av Delteks kunder upplever att de får positiv avkastning på sin investering
  • Förbättrad ekonomistyrning och global efterlevnad. Minska kundernas betalningstid, snabba upp order-to-cash-processerna och resultatavräkna
  • Realtidsinsyn i alla delar av verksamheten, med avancerad rapportering som möjliggör säkert beslutsfattande
  • Möjliggör samarbete och en version av sanningen så att företagets personal kan arbeta tillsammans och dra nytta av utmärkt användarvänlighet och tillgång till information


Upptäck hur Delteks projekt-ERP-lösningar kan ge företaget kraft att förverkliga sin potential:

  • Maconomy – projekt-ERP med en stark ekonomimotor som gör det möjligt för reklambyråer och företagskonsulter att maximera värdet av sina medarbetare, sitt arbete och sin tid.
  • WorkBook – en totallösning för kreativa byråer som integrerar alla dina processer för pipelinehantering, resurshantering, projektstyrning och ekonomistyrning från början till slut, så att du får den överblick och de insikter du behöver för att få en tydlig bild av din byrås potential.
Project ERP for Dummies

Projekt-ERP for Dummies

Upptäck hur du kan maximera din verksamhets lönsamhet med projektbaserad ERP.

Ladda ner
Generic v Project-Based ERP

Generisk kontra projektbaserad ERP

Förstå skillnaden mellan generisk och projektbaserad ERP.

Se mer