Norconsult AB beskriver hur Deltek har bidragit till en starkare kundupplevelse

Posted by Deltek on October 21, 2020

Twitter Twittra det: 'Norconsult AB:s CFO förklarar hur Delteks ERP-system har hjälpt till att skapa mervärde för företagets kunder'

Norconsult är en av Skandinaviens ledande tvärfackliga konsultfirmor. Med över 4 400 anställda som levererar samhällsplanering och gestaltningsprojekt har företaget blivit en ledande aktör både på nationell och internationell nivå. Idag har Norconsult totalt 96 kontor etablerade i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Polen.

För att kunna upprätthålla en hög standard och fortsätta utveckla verksamheten i en snabbrörlig och skalbar miljö inledde Norconsult ett samarbete med Deltek för att transformera företagets infrastruktur med hjälp av ett företagssystem (ERP).

I den här intervjun berättar Katarina Strivall, Chief Financial Officer på Norconsult AB i Sverige, om företagets digitaliseringsresa, och hur transformationen har hjälpt till att skapa kundvärde.

Kan du berätta vilka Norconsult är och beskriva din roll på företaget?

Katarina Strivall: Norconsult är ett medarbetarägt företag med huvudkontor i Norge. Vi har runt 840 anställda fördelat på 30 kontor i Sverige och fokuserar på att integrera ett hållbarhetstänk i allt vi gör.  Vår affärsidé är att erbjuda kvalificerade arkitekt-, miljö- och teknikkonsulttjänster inom arkitektur, konstruktion, fastighets- och energisektorn, IT-infrastruktur och miljö.

Jag började på företaget 2012 som Chief Financial Officer för den svenska avdelningen. Jag har hand om strategiska teknikbeslut för att säkerställa att våra anställda har de bästa verktygen, och fokus ligger på att förbättra driften och lönsamheten, stategisk planering och transformationsprocesser.

Vad var det som fick er att leta efter en ny lösning?

Katarina Strivall: Norconsult AB och Deltek Maconomy har ett mångårigt samarbete som började för mer än 10 år sedan, innan jag började på företaget. Innan det nya samarbetet, insåg företaget att man hade växt ur det dåvarande systemet. De satt på en gammal version som inte gick att utveckla vidare.

Som en konsekvens hade vi begränsad insyn, en ökning vad gäller rapportering av ledtider utan någon riktig inblick i projektplanering eller leverans. Detta blev till en risk för företaget, så vi behövde en modern och skalbar plattform som klarade av att hantera företagets innovativa initiativ och tillväxt.

 

" i behövde en modern och skalbar plattform som klarade av att hantera företagets
innovativa initiativ och tillväxt "

 Katarina Strivall, Chief Financial Officer, Norconsult AB

 

Har du sett mätbara fördelar med att använda Deltek Maconomy?

Katarina Strivall: Företaget siktar på att använda digitala lösningar för att få en bättre förståelse för sina kunder, stärka samarbetet och hitta lösningar på kundernas utmaningar snabbare och bättre. I vår verksamhet står kunderna i centrum så det är viktigt för oss att vi når ut med digitaliseringen i hela organisationen, till slutanvändaren, för en bättre kundupplevelse.

En av de största fördelarna vi har sett är kring projekthantering. Deltek Maconomy gör det möjligt för oss att hantera våra projekt på ett mer exakt sätt genom att ge våra team full överblick och kontroll över projektens livscykel, från initieringsfas till slutförande. Vi säkerställer bättre service för våra kunder med projektleveranser som håller tidsplan och budget, och vi är stolta över den stora kundnöjdheten.

Ur ekonomisk synpunkt har vi nu tillgång till exakta rapporter för hela företaget i realtid och KPI:er som gör att vi kan fatta proaktiva beslut.  Automatiseringen har reducerat antalet manuella arbetsuppgifter, strömlinjeformat vår interna process och, som ett resultat, frigjort tid för våra medarbetare.

 

" Deltek Maconomy gör det möjligt för oss att hantera våra projekt på ett mer exakt sätt genom att ge våra team full överblick och kontroll över projektens livscykel "

 

Hur har Norconsults digitala transformation hjälpt er att skapa mervärde för kunderna?

Katarina Strivall: Norconsult har etablerat en intern innovationsfond för att främja utveckling och kunskap inom kreativa processer och innovationsledning. Detta kommuniceras aktivt till våra kunder, och programmet löper genom hela den internationella organisationen.

Samarbete, digitalisering och hållbarhet sticker ut som de viktigaste utvecklingstrenderna, som påverkar vår förmåga att skapa kundvärde, och är tre viktiga fokusområden för Norconsult. Vi, som företag, lägger ner ett stort jobb på att stärka våra samarbetsprocesser och Deltek Maconomy spelar en viktig roll i varje del av processen.


Architecture & Engineering Industry Report

 

Trender och Utmaningar i Norden


Ladda ner rapporten


Vilka är de största fördelarna med att samarbeta med Deltek?

Katarina Strivall: Faktum är att jag känner till systemet väl eftersom jag använde Deltek Maconomy-lösningen i min tidigare position, innan jag började på Norconsult.

Det var viktigt för oss att jobba med en innovativ och pålitlig partner. Maconomy är en projektbaserad ERP-lösning speciellt utformad för professionella tjänsteföretag, och bygger på många års branschexpertis och kunskap. Plattformen är skalbar och gör det möjligt för oss att anpassa och utveckla systemet för att kunna förbättra våra interna processer, vilket i slutänden skapar tillväxt för vårt företag.

Vad fokuserar ni på som företag?

Katarina Strivall: Vi är nu inne i strategiperioden 2019–2021 och fokus ligger på att skapa ännu mer värde för kunder och samhälle. Norconsult vill spela en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, vilket kräver ett stort engagemang från hela personalstyrkan, ett helhetsperspektiv och förmågan att knyta samman enskilda expertkunskaper. Varje år växer vår personalstyrka, och tillväxtresan gör att vi bör hamna på 1 000 anställda år 2021.  För oss, som tvärfackligt konsultföretag, kommer vårt fokus på digitalisering, samarbete och hållbarhet säkerställa att våra kunder får vad de behöver.

OM KATARINA STRIVALL

Katarina Strivall är Chief Financial Officer på Norconsult AB. Hon har arbetat på företaget sedan 2012 och är ansvarig för planering, implementering, hantering och drift av all finansiell verksamhet. Förutom redovisning och kontroll ingår även företagets IT-avdelning i organisationen. Norconsult AB är ett tvärfackligt konsultföretag inom samhällsplanering och teknisk design som levererar tjänster till kunder inom offentlig och privat sektor världen över. 

Företaget är en viktig aktör inom sitt område både i Sverige och Europa, och har en lång tradition av internationell närvaro och expertis från projekt på alla kontinenter.  Norconsult sysselsätter ingenjörer, ekonomer, arkitekter, landskapsarkitekter, miljö- och samhällsvetare, kommunikatörer, teknikspecialister och experter inom en rad olika specialområden.