Vad är projektets livscykel?

Projektets livscykel utgör det operativa ramverket för hur verksamheter framgångsrikt hanterar projekt från början till slut.