Willy Naessens Nederland verhoogt efficiëntie met ArchiSnapper

October 11, 2023
Willy Naessens Nederland verhoogt efficiëntie met ArchiSnapper

We hadden een aangename babbel met Yme Jager van Willy Naessens Nederland.

Willy Naessens Nederland is sinds 7 jaar de Nederlandse tak van de Willy Naessens Group, één van de grootste bouwondernemingen van de Benelux, en groeit zeer snel.

In totaal werken er momenteel ongeveer honderd mensen op een 20-tal projecten: 60 mensen binnen en een flexibele schil van 40 personen zelfstandig personeel die buiten op de bouwplaatsen werken.

Het bedrijf is gespecialiseerd in industriebouw, distributiecentra, en hotels voor klanten zoals DB Schenker, WDP, VGP en ProHuis.

Een leuk voorbeeld van een dynamisch en complex project is een meerlaags distributiecentrum voor WDP De Jong, in de Lier nabij Rotterdam, een bouwkundig hoogstandje:

Distribution Center

Yme is KAM coördinator en manusje van alles geworden bij de firma. Hij werkt op veiligheid en kwaliteit, maar ook op het verhogen van de efficiëntie en het besparen van kosten en energieverbruik.

“Leuk aan de job van KAM coördinator is de vrijheid om zelf de dag in te delen en de taken te plannen, evenals het contact met de heel diverse collega’s. Het ene moment zit ik met de directie aan tafel, het andere moment zit ik koffie te drinken met de mannen in de keet.”

“Ik probeer met iedereen een goede relatie op te bouwen. Als coördinator moet ik continu verbetermogelijkheden proberen te verkopen aan de mensen in de uitvoering. Bewustwording rond veiligheid of milieu aanwakkeren doe je niet door te zeggen hoe iets moet, maar door context te geven en mensen te laten inzien hoe ze er ook zelf beter van worden.”

Veiligheid is de laatste jaren trouwens hoger op de agenda gekomen van directies bij bouwfirma’s, ook bij Willy Naessens Nederland, dat VCA** gecertifieerd is.

“De directie wil op de hoogte gehouden worden over hoe het loopt met veiligheid op onze werven, naleving van de richtlijnen, inbreuken, en incidenten. Vroeger werd er minder nauw gekeken naar het naleven van de richtlijnen. Nu wordt er veel strikter op gelet. Het VCA** label is vaak ook een vereiste om nieuwe projecten binnen te halen.”

Efficiëntiewinsten door digitalisering

Waarvoor en hoe gebruiken jullie ArchiSnapper?

“We gebruiken ArchiSnapper voor werkplekinspecties, opleveringen, en keuringen.”

“Voor werkplekinspecties functioneert ArchiSnapper als geheugensteuntje: door het aflopen van de checklijst ga je na of je alles goed doet of niet, en of er zaken zijn die moeten bijgestuurd worden. Voor het VCA-certificaat moeten de werkplekinspecties één keer per maand gebeuren door de operationeel verantwoordelijke, de projectleiders, én de directie.”

“Voor opleveringen gebruiken we ArchiSnapper om met de klant overeen te komen over de definitieve lijst van nog op te lossen punten. Een oplevering gebeurt met de klant, vaak begeleid door een bouwopzichter die bouwkundige kennis heeft in het geval de klant die niet heeft. Van onze kant zijn typisch de projectleider en de uitvoerder aanwezig.”

“De projectleider en uitvoerder werken bij een rondgang voor oplevering samen op zo een manier dat één het woord voert en de andere noteert op de tablet. Als je zowel moet praten als noteren is het lastig om alles consequent te noteren zonder de rondgang continu te vertragen.”

“Met ArchiSnapper is het mogelijk het opleververslag meteen op de werf te laten aftekenen door de klant, maar de ervaring leert dat klanten dat vaak niet willen. Ze willen vaak de PDF van het opleververslag vanop kantoor nog eens rustig doornemen alvorens het goed te keuren. Het gaat dan ook over veel geld.”

“Een app als ArchiSnapper helpt ons enorm in vergelijking met de traditionele methode met pen en papier en afgedrukte plannen. Je kan tijdens een rondgang op de werf met de app gewoon een punt benoemen, op een plan aanduiden, en er een foto met schets aan toevoegen. Alles wordt meteen digitaal genoteerd, en na de vergadering rolt het verslag er automatisch uit.”

“Wanneer er bij een keuring iets niet in orde is leggen we dat ook vast met ArchiSnapper, als onderdeel van het keuringsdossier. Bv wanneer we wanden gaan zetten hebben we daar een keuringsplan voor. Dat is een checklijst in ArchiSnapper met een vijftal vragen. Elk van de vragen worden afgelopen en aangevuld met foto’s, ook wanneer iets in orde is, zodat we later altijd kunnen kijken wat de toestand op die moment was en dat dit effectief goed gecontroleerd werd. Kunnen aantonen dat iets effectief conform was bij plaatsing kan zeer belangrijk zijn in geval van discussies en verzekeringskwesties.”

Wanneer we Yme vragen welke feature hij graag toegevoegd zou zien heeft hij meteen zijn antwoord klaar: het projectspecifiek maken van checklijsten.

“Op die manier kunnen we bv een opleverchecklijst maken specifiek voor een bepaald project, en die dan linken aan dat project zodat andere gebruikers deze niet zien en zodat het overzicht bewaard blijft in de lijst van checklijsten.”

Goed nieuws Yme! Dit staat bovenaan op onze roadmap. Komt er aan, nog even geduld.

En of het mogelijk is om alle foto’s en verslagen automatisch op een Dropbox, Drive, Sharepoint of ftp-server te krijgen, vraagt Yme nog. Dat is vandaag reeds mogelijk. Je kan ArchiSnapper linken met dergelijke systemen en dan komen de verslagen (PDF) en foto’s er automatisch elke paar uur op terecht.

Heb je tips voor de implementatie van software bij bouwbedrijven als jullie?

“Als het gaat over digitalisering, dan ligt de uitdaging niet enkel bij het vinden van de juiste tools.”

“Bij ons is de uitdaging om mensen mee te krijgen die al vele jaren op een bepaalde manier werken. Dat is vaak een manier die zij gewoon zijn, maar die niet altijd de meest efficiënte of schaalbare is.”

“Met elke nieuwe software is het belangrijk dat de tool eerst volledig klaargezet wordt alvorens de collega’s los te laten op de software. Voor ArchiSnapper bijvoorbeeld, was het belangrijk om eerst de checklijsten, layout templates, en andere settings klaar te zetten, en pas daarna een duidelijke opleiding te geven. Als de mensen voelen dat een software op punt staat en dat ze er meteen mee aan de slag kunnen en voordeel kunnen uithalen is de kans veel groter dat ze de tool ook effectief gaan gebruiken.”

“Ook het bespreken en aantonen van de specifieke voordelen van de software helpt om de adoptie te verhogen. Een voorbeeld: onlangs hadden we een probleem op één van onze werven. In ArchiSnapper konden we exact zien wat de situatie was zoals wij het afgeleverd hadden. Alle informatie zoals foto’s, tekst, en andere details staan mooi samen en zijn direct beschikbaar in de tool. Voor ons is het een groot voordeel dat we met ArchiSnapper altijd kunnen terugkijken wat we exact naar wie gestuurd hebben, inclusief foto’s, en dat er op die manier veel minder discussies mogelijk zijn. Een specifiek voorbeeld als dit helpt de anderen te overtuigen van de meerwaarde van de tool.”


 

Probeer Deltek ArchiSnapper Gratis


Vervoeg 10,000+ architecten, ingenieurs en aannemers die ArchiSnapper reeds gebruiken voor efficiënte werfverslagen en opleveringen.


PROBEER 14 DAGEN GRATIS

 

Een sterke bedrijfscultuur is essentieel om kwaliteit af te leveren

Bij Willy Naessens wordt er zeer goed omgegaan met en gezorgd voor de medewerkers. En dat is nodig, want het is zeer moeilijk om nieuwe goede medewerkers te vinden die kwaliteitswerk kunnen afleveren.

“Er wordt geluisterd naar de mensen, er worden bedrijfsfeestjes voor ganse de familie georganiseerd, mensen voelen zich gerespecteerd en er wordt naar hen geluisterd.”

“De filosofie is dat mensen die tevreden zijn op hun job niet alleen gelukkiger zijn, maar ook productiever en geëngageerder.”

“Door die feestjes leer je mekaar anders kennen, je bent ook wat losser, en dat bevordert ook de werkrelatie waardoor er betere samenwerking is, en er minder in aparte silo’s gewerkt wordt. Een goede cultuur verandert een bedrijf in een goed samenwerkend team.”

“Een leuke, positieve sfeer waar iedereen gerespecteerd wordt verbetert de samenwerking, en zorgt ervoor dat we kwaliteitsvolle medewerkers bij ons kunnen houden.”

Bedankt voor de aangename en leerrijke babbel Yme!

 

Over Yme Jager

Yme is KAM coördinator en manusje van alles geworden bij de firma. Hij werkt op veiligheid en kwaliteit, maar ook op het verhogen van de efficiëntie en het besparen van kosten en energieverbruik.