PRIVACYBELEID DELTEK

Effective Date: June 21, 2024

DE PRIVACYPRAKTIJKEN VAN DELTEK – EEN SAMENVATTING

Bij Deltek streven we ernaar om software- en informatieoplossingen te leveren die uw projecten verbinden en automatiseren, zodat u uw bedrijf een boost kunt geven. Als onderdeel van deze missie willen we goede beheerders zijn van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt als u met ons communiceert, onze websites bezoekt en onze diensten of applicaties gebruikt. Deze samenvatting van ons Privacybeleid legt het toepassingsgebied van ons Beleid uit, van wie we persoonsgegevens verzamelen, wat we verzamelen, waarom, aan wie ze worden bekendgemaakt, en de rechten die u mogelijk hebt op de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Het volledige Beleid staat altijd beschikbaar voor teruglezen, maar hopelijk geeft deze samenvatting u niet alleen inzicht in uw rechten, maar kunt u ook snel teruggaan naar het beheer van uw projecten en de groei van uw bedrijf.

 1. Wat valt niet onder dit Privacybeleid?

  Wanneer we bespreken hoe Deltek met persoonsgegevens omgaat, willen we eerst verduidelijken wat niet onder dit Beleid valt. Wanneer u onze producten of diensten gebruikt (als onze klant of als eindgebruiker van een van onze klanten), kunt u ervoor kiezen om gegevens te uploaden, in te voeren of toe te voegen aan onze producten of diensten voor uw eigen zakelijke doeleinden. We noemen dit 'door de klant ingevoerde gegevens'. Hoewel de door de klant ingevoerde gegevens persoonsgegevens kunnen bevatten, worden deze gegevens beheerd door onze klanten, en niet door Deltek. Dit Privacybeleid heeft dus geen betrekking op door de klant ingevoerde gegevens. De privacybescherming die geldt voor de verwerking van door de klant ingevoerde gegevens door Deltek wordt geregeld in afzonderlijke overeenkomsten met klanten van Deltek.

 2. Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

  We verzamelen persoonsgegevens van bezoekers van onze websites, onze klanten, eindgebruikers van onze producten en diensten, derden en mensen die evenementen bijwonen (zowel virtueel als persoonlijk) die door Deltek worden aangeboden.

 3. Wat verzamelen we?

  We kunnen persoonsgegevens (soms persoonlijke informatie genoemd) verzamelen, zoals contactgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers), commerciële informatie (gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten), netwerkactiviteitsinformatie (IP-adres, loggegevens, productgebruik), audiogegevens (telefoongesprekken voor klantenondersteuning), professionele informatie (uw huidige rol of functiegeschiedenis) en geolocatiegegevens. Voor een volledige lijst van de soorten persoonsgegevens die we de afgelopen 12 maanden hebben verzameld, raadpleegt u 'Hoe we gegevens verzamelen' en het "Addendum voor Californië' hieronder.

 4. Waarom verzamelen we gegevens?

  We kunnen persoonsgegevens gebruiken voor een verscheidenheid aan doeleinden, waaronder: om u te helpen onze Sites en Diensten te gebruiken of te verbeteren; om u klantenservice te bieden; om met u te communiceren; om een contract met u na te komen; om onze wettelijke rechten en verplichtingen na te leven; of om u te informeren over aanbiedingen of producten van Deltek of ons Partnernetwerk.

 5. Aan wie verstrekken we informatie?

  We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan onze serviceproviders (bijv. diegenen die namens ons diensten verlenen, zoals informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, analyses en audits); andere Deltek-entiteiten; externe leden van ons Deltek-partnernetwerk; indien nodig om te voldoen aan de wet; als onderdeel van een toekomstige bedrijfsherstructurering; of zoals aangegeven door u of met uw toestemming.

 6. Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

  U hebt verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op afmelden voor alle marketingcommunicatie van Deltek; het corrigeren, verwijderen of verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens; en het voorkomen van de verkoop of bepaalde vormen van delen van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over hoe u deze rechten (en eventuele uitzonderingen) kunt uitoefenen. Als u vragen hebt over deze rechten of de privacypraktijken van Deltek, dan kunt u met ons contact opnemen via een van de hieronder vermelde methoden in de paragraaf 'Contact met ons opnemen'.

PRIVACYBELEID DELTEK

 1. Reikwijdte

  Dit Privacybeleid regelt en legt uit hoe Deltek, Inc. en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante entiteiten ('Deltek', 'wij' of 'we') uw persoonsgegevens verzamelen, bekendmaken en gebruiken bij het verlenen van diensten via onze website (www.deltek.com) en gelieerde websites (gezamenlijk de 'Sites' of 'websites' genoemd), de door Deltek aangeboden applicaties en producten, en andere interacties en communicatie die u mogelijk hebt met Deltek (inclusief deelname aan Deltek-evenementen) (gezamenlijk de 'Diensten'). Zoals hierboven vermeld, heeft dit Privacybeleid geen betrekking op door de klant ingevoerde gegevens. Met inachtneming van dit Privacybeleid verzamelen we persoonsgegevens van bezoekers van onze websites, onze klanten, eindgebruikers van onze producten en diensten, derden en mensen die evenementen bijwonen (zowel virtueel als persoonlijk) die door Deltek worden aangeboden.

 2. Hoe wij gegevens verzamelen

  We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt

  We verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt, afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert. U kunt ons bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken wanneer u:

  • Zich aanmeldt om communicatie te ontvangen, deel te nemen aan evenementen, toegang te krijgen tot Deltek-hulpmiddelen of anderszins met ons te communiceren. U kunt bijvoorbeeld informatie verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, arbeidsgegevens en mobiel telefoonnummer.
  • Onze producten of diensten bestelt of aanschaft.
  • Productfeedback deelt of informatieverzoeken indient.
  • Een dienstverband bij ons nastreeft.

  Wanneer u een product of dienst koopt, kunt u uw betalingsgegevens aan ons verstrekken, zoals financiële rekeninginformatie, creditcard- en debetkaartnummers, vervaldatum en CVV, evenals andere professionele informatie zoals uw titel en zakelijke contactgegevens.

  We kunnen ook informatie verzamelen wanneer u verhalen, content, ervaringen, suggesties, voorkeuren of andere input deelt (bijv. uw voorkeuren, opmerkingen, klachten, enz.), of als u verzoeken om informatie bij ons indient. Dit omvat informatie die u deelt wanneer u toegang krijgt tot of communiceert met Deltek op pagina's of accounts op socialemediaplatforms van derden, zoals Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of persoonlijk.

  Houd er altijd rekening mee dat als u content met ons deelt op sociale media (bijv. verhalen, opmerkingen, blogs, posts, enz.), deze content persoonsgegevens kan bevatten. U bent verantwoordelijk voor alle acties die voortvloeien uit informatie die u op onze socialemediapagina's plaatst. Houd er rekening mee dat alle informatie die u op socialemediapagina's plaatst, openbaar beschikbaar kan worden, en dus niet onderworpen is aan dit privacybeleid. Deltek is niet verantwoordelijk voor de resultaten van dergelijke berichten.

  Wij verzamelen gegevens automatisch of van anderen

  We kunnen bepaalde persoonsgegevens automatisch verkrijgen wanneer u onze Diensten of Sites opent of gebruikt.

   Verkeersgegevens. Onze Diensten en Sites volgen en verzamelen automatisch uw IP-adres, domeinserver, type computer of apparaat en type webbrowser. Dit helpt ons bij het aanpassen van uw online ervaring, het bieden van beveiligingsfuncties en het ondersteunen van onze marketing.

   Cookies en aanverwante technologie. We gebruiken ook cookies, webbakens en gerelateerde technologieën ('cookies'). Hoewel ons Cookiebeleid een meer gedetailleerde uitleg bevat, zijn deze technologieën over het algemeen kleine stukjes code ingebed in pagina's of afbeeldingen in onze Sites van Deltek en e-mails die ons in staat stellen informatie over uw interacties met ons te onthouden. De Cookies kunnen ons bijvoorbeeld helpen om uw taal- of browserinstellingen te onthouden en te begrijpen hoe u hebt gereageerd op Sites en e-mails (bijvoorbeeld of onze e-mails geopend, doorgestuurd of beantwoord zijn). We gebruiken deze technologieën voor marketingdoeleinden, om uw ervaring met onze Sites te verbeteren en om onze communicatie met u te verbeteren. Als u een Site van Deltek bezoekt, kunt u uw browser en/of de instellingen in onze cookie-toestemmingstool aanpassen om een cookie te accepteren of om bepaalde cookies niet te accepteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de door ons gebruikte soorten cookies, hoe we ze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies.

  Samengevat bestaat de onderstaande opsomming uit voorbeelden van informatie die we met deze geautomatiseerde technologieën verzamelen:

  • uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem;
  • het mobiele apparaat dat u gebruikt en de tijdelijke of permanente unieke apparaatidentificaties;
  • pagina's die u op onze Sites bekijkt;
  • videoweergavegeschiedenis voor video's die u op de Sites bekijkt;
  • e-mails van ons die u opent en/of doorstuurt; en/of
  • aanbiedingen of links van ons waarmee u verbinding maakt.

  De automatisch verzamelde informatie kan worden gecombineerd met andere persoonsgegevens die we over u hebben, zodat we de Sites en Diensten en onze communicatie en promoties kunnen verbeteren en aanpassen. Als we weten hoe u met onze Sites en Diensten omgaat, kunnen we u beter van dienst zijn.

  We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van externe leveranciers en zakenpartners, waaronder deelnemers aan het Deltek Marketplace/Partner Network, openbare databases, socialemediaplatforms of derden, zoals aanbieders van analyses of reclame en marketing, indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

 3. Hoe wij uw gegevens gebruiken

  We gebruiken de gegevens die we verzamelen, op zichzelf staand en in combinatie met andere gegevens die we over u verzamelen, voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van onze Sites of Diensten aan u.
  • Het met u communiceren (bijvoorbeeld over producten, diensten, evenementen, promoties en andere aanbiedingen, en om te reageren op uw vragen, opmerkingen, feedback, verhalen of posts. We kunnen ook informatie verstrekken over onze werkgelegenheidskansen en vacatures). U kunt zich op elk moment afmelden voor onze e-mailmarketingcommunicatie.
  • Uw ervaring aanpassen en verbeteren. We gebruiken uw gegevens om onze Sites en Diensten, promoties en communicatie af te stemmen, zodat ze voor u nuttiger en relevanter zijn, bijvoorbeeld door gerichte reclame en personalisering van berichten.
  • Onze klanten leren kennen. Uw gegevens helpen ons uw voorkeuren te begrijpen en ondersteuning te bieden en te verbeteren met betrekking tot ons product- en dienstenaanbod en onze marketinginspanningen. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om: onze producten, diensten, promoties en andere aanbiedingen te ontwikkelen; te reageren op uw verzoeken, suggesties en andere communicatie; onze Diensten en bedrijfsactiviteiten te verbeteren; en onderzoek en analyses uit te voeren voor marketing-, bedrijfs- en andere operationele doeleinden.
  • Marketing en reclame. We promoten onze producten en diensten en streven ernaar om u en anderen advertenties op maat aan te bieden. We kunnen onze producten en diensten adverteren via websites of onlinediensten van derden.
  • Fraudedetectie, beveiliging, wetshandhaving en naleving. We gebruiken uw informatie om de veiligheid en integriteit van onze Sites en Diensten te beschermen, voor het afdwingen van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld onze Algemene Voorwaarden van Deltek of andere vergelijkbare toepasselijke overeenkomsten) en voor onze naleving van de toepasselijke wetgeving.
  • Wanneer we gegevens verwerken als geanonimiseerde gegevens, zullen we dergelijke geanonimiseerde gegevens niet opnieuw identificeren, behalve zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

  Deltek zal echter normaal gesproken uw gegevens met uw toestemming verzamelen, om een overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld bij het verlenen van Diensten), of wanneer de verwerking gerechtvaardigde belangen van Deltek dient en uw belangen met betrekking tot gegevensbescherming of uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen. In sommige gevallen kan Deltek ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verwerken of kan het nodig zijn dit te doen om rechtsvorderingen uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen.

 4. Hoe wij uw gegevens bekendmaken

  Om onze Diensten uit te voeren, kunnen we uw gegevens binnen Deltek en aan derden bekendmaken voor de doeleinden die worden beschreven in de paragraaf 'Hoe wij uw gegevens gebruiken' of met uw toestemming. We kunnen uw gegevens bekendmaken aan de volgende soorten derden:

  1. Binnen Deltek aan onze gerelateerde bedrijfsentiteiten.

   We maken persoonsgegevens binnen Deltek en onze gerelateerde entiteiten bekend om onze producten, diensten, promoties en andere Diensten aan u en voor onze marketingdoeleinden te leveren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  2. Dienstverleners

   We maken persoonsgegevens bekend aan externe dienstverleners die namens ons of op uw aanwijzing een verscheidenheid aan diensten leveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van de Diensten en socialemediapagina's, de betalingsverwerking, het bestellen van online en mobiele applicaties, de levering van producten en diensten, de distributie van e-mail en mobiele berichten, promoties, advertentiediensten en marketingonderzoek en -analyse.

  3. Andere entiteiten

   Daarnaast kunnen we persoonsgegevens met andere entiteiten delen voor aanvullende doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met onze zakenpartners en andere derden voor gezamenlijke marketingdoeleinden, op uw verzoek, of als anderszins benodigd om een contract met u uit te voeren. We kunnen ook persoonsgegevens delen als onderdeel van een verkoop, fusie of controlewijziging, of ter voorbereiding van deze bedrijfsgebeurtenissen. Een entiteit die ons of een deel van ons bedrijf koopt, kan uw gegevens blijven gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid, tenzij u anders verzoekt.

   We kunnen ook de persoonsgegevens die we verzamelen bekendmaken aan onze analytische en reclameleveranciers en partners om analyses en bedrijfsinformatie te ontwikkelen voor onze reclame- en marketingdoeleinden.

   We kunnen indien nodig ook persoonsgegevens delen om de veiligheid, eigendommen of andere rechten van Deltek of gerelateerde entiteiten te beschermen, en hun respectievelijke werknemers, klanten, bezoekers, gebruikers, dienstverleners of enige andere persoon of entiteit; om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of andere juridische procedure (inclusief toegang door rechtbanken, wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties in de VS of andere jurisdicties), of in verband met een juridisch onderzoek; om toepasselijke voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen; zoals anderszins vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving; of volgens uw toestemming.

 5. Gegevenstoegang en uw keuzes

  Wij bieden u de mogelijkheid om bepaalde gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen en u uit te schrijven of af te melden voor bepaalde communicatie. U kunt bijvoorbeeld uw keuzes uitoefenen als hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat, als u ons niet toestaat uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, we bepaalde producten, diensten, promoties en aanbiedingen mogelijk niet aan u kunnen leveren.

  1. Mogelijkheid om uw gegevens in te zien, bij te werken en te verwijderen

   U kunt vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of bij te werken door:

   Houd er rekening mee dat uw recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te verwijderen of bij te werken kan worden beperkt door toepasselijke uitzonderingen, zoals de verplichting van Deltek om een lopend contract met u uit te voeren of om te voldoen aan Delteks eigen wettelijke nalevingsverplichtingen.

  2. Communicatievoorkeuren

   U kunt kiezen hoe en of u promotie- of marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen. U kunt op elk gewenst moment uw communicatievoorkeuren beheren via het E-mailvoorkeurscentrum of u kunt zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke meldingen door gebruik te maken van de functie 'afmelden' binnen de communicatie. Verzoeken om u uit te schrijven voor Deltek-communicatie kunnen ook worden gedaan door contact op te nemen met Deltek via de methoden die worden vermeld in 'Contact met ons opnemen'.

   Omdat we onze communicatie van tevoren plannen, kan het tot 5 werkdagen duren voordat uw 'uitschrijvingsverzoek' van kracht wordt. Als u onze communicatie blijft ontvangen na het indienen van een 'uitschrijvingsverzoek', laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen via een van de methoden vermeld in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' zodat we de situatie kunnen onderzoeken. Houd er rekening mee dat we transactie- of servicegerelateerde berichten naar u kunnen blijven sturen en dat u geen uitschrijvingsverzoek mag indienen namens iemand anders.

 6. Informatiebeveiliging

  We streven ernaar uw persoonsgegevens veilig te houden door redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen te implementeren om ons te helpen dergelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. We vragen onze externe dienstverleners ook om redelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode voor het elektronisch verzenden of opslaan van informatie ooit volledig veilig is. Meer informatie over de veiligheid van Delteks producten vindt u op onze pagina Veiligheid en vertrouwen.

 7. Bewaring

  We bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om de verwerkingsdoeleinden uit te voeren die worden beschreven in het Privacybeleid. We bewaren ook informatie voor gerelateerde zakelijke doeleinden, veiligheid, naleving van de wet en geschillen- en schadebehandeling, in overeenstemming met ons bewaarbeleid en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 8. Addendum voor Californië – Privacybeleid voor consumenten in Californië

  De privacywetgeving van Californië is onlangs uitgebreid om 'consument' te definiëren als individuen die handelen in een commerciële of werknemerscapaciteit. Met andere woorden, het woord 'consument' in deze statuten omvat niet alleen traditionele consumenten, maar ook personen die als werknemer of zakenpartner met een bedrijf kunnen communiceren. Als u een consument in Californië bent, zijn de volgende bepalingen van toepassing op onze verwerking van informatie die u of uw huishouden identificeert, erop betrekking heeft, beschrijft, redelijkerwijs kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs direct of indirect aan u of uw huishouden kan worden gekoppeld ('Persoonsgegevens uit Californië'). Voor consumenten in Californië prevaleren de bepalingen van dit Addendum voor Californië boven tegenstrijdige bepalingen in andere delen van dit Privacybeleid.

  1. Door ons verzamelde gegevens

   We hebben in de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën Persoonsgegevens uit Californië verzameld uit de onderstaande bronnen:

   (a) Identificatoren, zoals een echte naam, fysiek adres, unieke persoonlijke identificator, online-id, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam of andere vergelijkbare identificatoren. Deze gegevenscategorie wordt verzameld van u, uw apparaten en derden zoals hierboven beschreven in 'Hoe wij gegevens verzamelen'.

   (b) Persoonsgegevens beschreven in subdivisie (e) van Sectie 1798.80 (Californisch klantdossierstatuut), zoals een naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer of andere betalingsinformatie. Deze gegevenscategorie wordt verzameld van u, uw apparaten of andere derden zoals onze zakenpartners.

   (c) Commerciële informatie, waaronder producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -tendensen. Deze gegevenscategorie wordt verzameld van u, uw apparaten of andere derden zoals onze zakenpartners.

   (d) Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, browserinstellingen zoals taalvoorkeur en informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie of advertentie. Deze gegevenscategorie wordt van u en uw apparaten verzameld.

   (e) Geolocatiegegevens. Deze gegevenscategorie wordt van u en uw apparaten verzameld.

   (f) Sensorische gegevens, waaronder elektronische, visuele of soortgelijke informatie. Deze gegevenscategorie, bijvoorbeeld foto's of opnames van telefoongesprekken met Deltek-personeel, wordt verzameld bij u en derden, zoals onze zakenpartners.

   (g) Inferenties, zoals een profiel over de voorkeuren, kenmerken en het gedrag van een consument, op basis van informatie die we verzamelen en inzichten die we ontvangen van derden, zoals onze marketing- en reclamepartners en gegevensanalyseleveranciers.

   (h) Gevoelige persoonsgegevens, zoals inloggegevens van accounts die toegang bieden tot een account, ras en etniciteit, in elk geval zoals hierboven verder beschreven in de relevante categorieën. Daarnaast kunnen we in het kader van de onboarding van klanten of het aannemen van medewerkers ook FEIN of SSN verzamelen om aan wettelijke vereisten te voldoen. Merk op dat we geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen met het oog op het achterhalen van kenmerken over u.

   Voor meer informatie over de gegevenssoorten die we hebben verzameld, hoe we ze hebben verzameld, hoe we ze gebruiken en hoe we ze de afgelopen 12 maanden hebben bekendgemaakt, raadpleegt u de hierboven weergegeven gedeeltes 'Hoe wij gegevens verzamelen', 'Hoe wij gegevens gebruiken' en 'Hoe wij gegevens bekendmaken'. We bewaren elke categorie van Persoonsgegevens uit Californië zoals beschreven in het gedeelte 'Bewaring' van het privacybeleid. We kunnen de informatie die we verzamelen ook gebruiken voor andere operationele doeleinden van onszelf of die van onze dienstverleners, doeleinden waarvoor we u een aanvullende kennisgeving verstrekken, of voor doeleinden die verenigbaar zijn met de context waarin de Persoonsgegevens uit Californië werden verzameld.

  2. Uw privacyrechten in Californië

   Als u een consument in Californië bent, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit Californië, waaronder:

   • Het recht om te weten welke Persoonsgegevens uit Californië we over u hebben verzameld, inclusief de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van Persoonsgegevens uit Californië, de categorieën van bronnen waaruit de Persoonsgegevens uit Californië worden verzameld, het zakelijke of commerciële doeleinde voor het verzamelen, verkopen of delen van Persoonsgegevens uit Californië, de categorieën van derden aan wie we Persoonsgegevens uit Californië bekendmaken, en de specifieke Persoonsgegevens uit Californië die we over u hebben verzameld.
   • Het recht om onjuiste Persoonsgegevens uit Californië die we over u hebben verzameld, te corrigeren.
   • Het recht om Persoonsgegevens uit Californië die we van u hebben verzameld, te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw gegevens niet kunnen verwijderen als u een contract met ons heeft of actief betrokken bent bij Deltek voor een productondersteuningsprobleem.
   • Het recht om u af te melden. U hebt het recht om u af te melden van de openbaarmaking van Persoonsgegevens uit Californië aan derden voor geldelijke of andere waardevolle tegenprestaties. U hebt ook het recht om u af te melden voor het delen van Persoonsgegevens uit Californië voor gedragsgerichte reclame binnen verschillende contexten.
   • Het recht om niet door het bedrijf te worden gediscrimineerd voor de uitoefening van privacyrechten die door de toepasselijke wetgeving worden verleend, inclusief het recht om niet te worden gesanctioneerd voor de uitoefening van uw rechten. Deltek zal u niet discrimineren voor de uitoefening van uw privacyrechten.

    U kunt verzoeken om deze rechten uit te oefenen door:

  3. Wat gebeurt er als u uw rechten uitoefent?

   Zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot informatie of handelen op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen. Het kan zijn dat we van u verlangen uw voornaam, achternaam, e-mailadres en andere informatie te verstrekken om zo uw identiteit te verifiëren. We kunnen ons antwoord beperken tot uw uitoefening van de bovenstaande rechten zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Wanneer u een verzoek indient om uw hierboven vermelde rechten uit te oefenen, gebruiken we de informatie die u verstrekt om uw verzoek te verwerken en om een register bij te houden van uw verzoek en ons antwoord, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

   Volgens de wetgeving van Californië kunt u een gemachtigde tussenpersoon aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen. U kunt een dergelijke aanwijzing uitvoeren door de tussenpersoon schriftelijke toestemming te geven om namens u op te treden. Wij zullen van de tussenpersoon verlangen dat deze het bewijs levert van die schriftelijke toestemming. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we u verplichten om uw eigen identiteit te verifiëren als reactie op een verzoek, zelfs als u ervoor kiest om een tussenpersoon te gebruiken.

   Als u een erkende tussenpersoon bent die een verzoek indient namens een Californische consument, vul dan ons aanvraagformulier voor privacyrechten in dat hier beschikbaar is.

 9. Kader voor gegevensbescherming (DPF)

  Deltek voldoet aan het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (DPF, Data Privacy Framework), de Britse uitbreiding van het EU-VS-kader voor gegevensbescherming en het Zwitsers-VS-kader voor gegevensbescherming zoals uiteengezet door de Federal Trade Commission. Meer informatie vindt u in ons Beleid inzake kader voor gegevensbescherming.

  Als wereldwijde leverancier van software- en informatieoplossingen maken we gebruik van dochterondernemingen en derden in andere landen om ons bedrijf te helpen runnen. Als gevolg daarvan kunnen persoonsgegevens worden overgedragen buiten de landen waar wij en onze klanten gevestigd zijn. Dit omvat overdrachten naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') en naar landen die mogelijk niet over wetten beschikken die dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden als uw thuisland. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten nemen we passende maatregelen om adequate bescherming te bieden voor alle informatie die op deze wijze wordt overgedragen.

 10. APEC-privacycertificering

  De privacypraktijken van Deltek, beschreven in dit privacybeleid, voldoen aan het APEC Privacy Recognition for Processors (PRP)-systeem. Het APEC PRP-systeem biedt organisaties een raamwerk om de bescherming te garanderen van persoonlijke informatie die tussen deelnemende APEC-economieën wordt overgedragen. Meer informatie over het APEC PRP-framework kunt u hier vinden.

  TRUSTe

 11. Klachten

  Overeenkomstig de AVG kunt u vragen stellen of klachten indienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde toezichthouder over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens door Deltek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn hier beschikbaar.

  Overeenkomstig de CCPA kunt u ook vragen stellen of klachten indienen over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens door Deltek. Naast de methoden die zijn vermeld in 'Contact met ons opnemen,' kunnen klanten in Californië contact opnemen met Deltek via ons gratis nummer 1-800-456-2009, optie 4, om uw verzoek of vraag in te dienen.

 12. Wijzigingen in het Privacybeleid

  We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, en het bijgewerkte Privacybeleid is op u van toepassing na de ingangsdatum vermeld in het herziene Privacybeleid. Bezoek deze pagina periodiek om te controleren of het is bijgewerkt. U kunt ook contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte 'Contact met ons opnemen ' om een kopie van het huidige Privacybeleid te ontvangen. Als onze informatiepraktijken veranderen, plaatsen we een bijgewerkt beleid op onze website. Als we het beleid op een wezenlijke manier wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een prominente mededeling op onze website te plaatsen of u een e-mail te sturen als u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt.

 13. Contact met ons opnemen
 14. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected].

  Schriftelijke verzoeken of meldingen kunnen worden verzonden naar:

   Deltek - Office of the General Counsel
   T.a.v.: Privacy
   2291 Wood Oak Drive
   Herndon, VA 20171 USA

Als u een onopgelost probleem met betrekking tot privacy of gegevensgebruik heeft dat we niet op bevredigende wijze hebben opgelost, neem dan (gratis) contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.