Deltek Privacy Policy

Ingangsdatum: 15 september 2021

 

I. Doel

Deltek respecteert en beschermt de privacy van degenen die Deltek.com en de daartoe behorende pagina's (de 'Sites') bezoeken of de software, producten en webgebaseerde diensten van Deltek (de 'Diensten') gebruiken. Dit privacybeleid richt zich op onze privacypraktijken die verband houden met bezoekers en gebruikers (gezamenlijk 'Gebruikers') van onze Sites en Diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die automatisch wordt verzameld via de Sites of Diensten en informatie die bewust door Gebruikers wordt verstrekt, en dient als kennisgeving met betrekking tot deze informatie.

Als u niet wilt dat uw Persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met onze privacypraktijken zoals hierin uitgelegd, moet u de Sites niet gebruiken. Als u gebruikmaakt van onze Diensten en vragen heeft over de behandeling van Persoonsgegevens, dient u contact op te nemen met uw klantenservicemedewerker en de voorwaarden van uw Deltek-overeenkomst met betrekking tot deze Diensten (uw 'Serviceovereenkomst') te raadplegen.

In het kader van dit Privacybeleid moeten de volgende begrippen als volgt worden geïnterpreteerd:

 1. ‘Persoonsgegevens’: alle informatie die, op zichzelf of in combinatie met andere informatie een bepaalde natuurlijke persoon, waaronder ook, op basis van de toepasselijke privacywetgeving, een consument of huishouden, identificeert of beschrijft, of die met deze persoon verband houdt of redelijkerwijs direct of indirect aan deze persoon kan worden gekoppeld. Hoewel in dit Privacybeleid de term Persoonsgegevens wordt gebruikt, dient deze te worden beschouwd als een verwijzing naar vergelijkbare termen, zoals 'Persoonlijke informatie' en 'Persoonlijk identificeerbare informatie', afhankelijk van het rechtsgebied. Dit omvat geen geanonimiseerde, samengevoegde, statistische of niet-persoonlijk identificeerbare gegevens die voortkomen uit het gebruik van de Sites en Diensten. Zie de Tabel met persoonsgegevenscategorieën (sectie X) voor meer gedetailleerde informatie.
 2. 'Privacywetgeving': de toepasselijke wetgeving, wettelijke instrumenten en andere afdwingbare wetten, voorschriften, verordeningen of richtlijnen die de verzameling, de overdracht, de verwerking, het gebruik en de bekendmaking van Persoonsgegevens van Gebruikers regelen in het betreffende rechtsgebied, waaronder met name: (i) de California Consumer Privacy Act en de uitvoeringsvoorschriften daarvan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de 'CCPA'), en (ii) de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van de Europese Unie en alle uitvoeringswetgeving van de lidstaten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de 'AVG').

Deltek gebruikt informatie over gebruikers, waaronder Persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden, waaronder:

 1. om u in staat te stellen onze Sites of Diensten te gebruiken;
 2. om het gebruik te controleren en de statistische informatie met betrekking tot onze Sites of Diensten te analyseren;
 3. om op uw verzoek informatie over uw Diensten te verstrekken;
 4. om te reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken;
 5. om onze verplichtingen uit te voeren en rechten af te dwingen die voortvloeien uit de contractuele relatie die wij met u hebben;
 6. om de bescherming, prestaties en operationele efficiëntie van onze Sites of Diensten te verbeteren en te handhaven;
 7. om klantenondersteuning te bieden;
 8. om mededelingen met betrekking tot Diensten of informatie die daarmee verband houdt te verzenden; en/of
 9. Voor elk ander doel met uw toestemming.

Wanneer u de Sites bezoekt, of als u de Sites in de afgelopen twaalf (12) maanden hebt bezocht, heeft Deltek Persoonsgegevens verzameld zoals vermeld in de onderstaande Tabel met persoonsgegevenscategorieën (sectie X). De persoonsgegevenscategorieën die door klanten worden verzameld via het gebruik van de Diensten, zijn afhankelijk van de specifieke geleverde Diensten, het gebruik en de omvang van de gevraagde Diensten en/of alle configuraties of aanpassingen die namens u worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van uw Serviceovereenkomst. Klanten moeten contact opnemen met hun klantenservicemedewerker voor meer informatie.

 1. Gegevensintegriteit

  U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u aan Deltek verstrekt. Deltek zal redelijke inspanningen leveren om de nauwkeurigheid en integriteit van dergelijke informatie te handhaven en, waar nodig, bij te werken. Deltek zal zonder uw toestemming de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de vermelde doeleinden, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 2. Persoonsgegevens van eindgebruikers

  Als onderdeel van het gebruik van de Diensten, kunt u toegang voor uw eindgebruikers inschakelen (zoals bepaald door de voorwaarden van uw Serviceovereenkomst). Deltek verzamelt persoonsgegevens namens onze klanten om de Diensten te leveren en heeft geen directe relatie met uw eindgebruikers van wie de Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in verband met de levering van deze Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid voor en het waarborgen van de naleving van de toepasselijke privacywetgeving met betrekking tot het verzamelen van Persoonsgegevens van uw eindgebruikers. Voor een beschrijving van de respectieve standaardverplichtingen van klanten en Deltek die in uw Serviceovereenkomst zijn uiteengezet, verwijzen wij u naar die overeenkomst.
 3. Geautomatiseerde verzameling

  Deltek verzamelt logbestanden, domeinnamen en IP-adressen van Gebruikers voor statistische doeleinden, om het gebruik te meten, om de inhoud of reactiviteit van de Sites te verbeteren of om de inhoud of lay-out van de Site voor individuele Gebruikers aan te passen. Deltek kan deze informatie ook samenvoegen om verkeerspatronen voor de Sites te identificeren. Deze gegevens helpen Deltek te begrijpen hoe gebruikers informatie op de Site gebruiken en communiceren met de Diensten met het uiteindelijke doel om een ervaring op te bouwen die de processen en prioriteiten van Deltek verbetert in overeenstemming met de behoeften van de Gebruiker. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot degenen die het netwerk en de Sites van Deltek beheren. Deltek mag deze gegevens alleen gebruiken en aan derden bekendmaken in het kader van de bewaking van onze netwerken voor beveiligingsdoeleinden, in reactie op juridische procedures of rechtshandhavingsonderzoeken, om eventueel misbruik van de Sites te controleren of om vastgestelde schendingen van contractuele bepalingen die u en Deltek zijn overeengekomen, aan te pakken.

  Bovendien bevatten de meeste webbrowsers cookies, maar bieden zij u ook besturingselementen waarmee u cookies kunt blokkeren of verwijderen. U kunt cookies van de Sites op elk gewenst moment accepteren of weigeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Voor bepaalde functies voor Sites en Diensten moeten cookies functioneren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, u mogelijk geen toegang hebt tot de functies en voorkeuren die afhankelijk zijn van cookies, of deze niet kunt gebruiken.

  Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe via cookies en andere trackingtechnologieën informatie kan worden verzameld.