ERP til ledelses- & IT-konsulenter

Deltek ERP-løsninger til ledelses- & IT-konsulenter

GØR HVERT ENESTE PROJEKT LØNSOMT

KONTROL OVER DET UKONTROLLERBARE

Efterhånden som økonomien skifter fra produktion til tjenesteydelser, er konsulentvirksomheder nødt til at arbejde hårdt for at undgå at blive betragtet som leverandører af en vare. I er nødt til at differentiere jer selv for at vinde nye projekter, og derefter står I med kravet om at også at gøre forretningen lønsom. Det handler om at finde en fordel i den hidsige kamp om de nye talenter og om at sikre sig, at de medarbejdere, man har, får den rigtige løn og de rigtige goder – og at deres kompetencer og kvalifikationer udnyttes bedst muligt.

STYR HELE PROJEKTETS LIVSCYKLUS

Deltek giver dig alle de værktøjer, du har brug for til at holde projekterne på rette spor gennem hele deres livscyklus.

  • Kunderelationer – salgs-forecasts og arbejdsbeskrivelser (SOW)
  • Projektledelse – igangværende arbejde (WIP) og projektbudgetter
  • Time- og sagsstyring –Timesedler og godkendelse af arbejdsflow
  • Økonomi – Fakturering og bogholderi

Fokusér på din faktiske forretning, og få de data, du har brug for, når du lave konkurrencedygtig prissætning og beskytte dine marginer.