Hvad er projektets livscyklus?

Projektets livscyklus repræsenterer rammen for, hvordan virksomheder håndterer projekter med succes fra start til slut.