Naleving


SOC-rapporten zijn ontworpen om zekerheid te bieden over interne controles op financiële rapportage (SOC 1), en over systeembeveiliging en beschikbaarheid (SOC 2 en SOC 3). Deze rapporten worden voor Deltek gemaakt door een onafhankelijke auditor die de interne beveiligingscontroles van Deltek evalueert met de door AICPA opgestelde controlestandaarden.

SOC 1

Het SOC 1 Type II-rapport bevat informatie over controles bij een serviceorganisatie, zoals Deltek, die relevant zijn voor de interne controle bij gebruikersentiteiten over financiële rapportage.

SOC 1-rapporten worden in overeenstemming met AT-C sectie 320 opgesteld, en zijn er met name op gericht te voldoen aan de eisen van entiteiten die dienstverlenende organisaties gebruiken en de gecertificeerde accountants die de audit op de financiële administratie van de gebruikersentiteiten uitvoeren.

SOC 2/ISAE 3000

Het SOC 2 Type II-rapport biedt informatie over controles bij een serviceorganisatie, zoals Deltek, die relevant is voor beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid of privacy.

SOC 3

Het SOC 3-rapport omvat de evaluatie van dezelfde AICPA-criteria als een SOC 2-rapport, maar zonder beschrijving van de tests van de auditor op controles en resultaten, wat dit rapport geschikt maakt voor algemeen gebruik.

 

De National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-171 regelt de opslag, het gebruik en de controle van Controlled Unclassified Information (CUI) in niet-federale informatiesystemen en -organisaties. Deze normen bepalen hoe materiaal dat door de regering van de Verenigde Staten als gevoelig, maar niet als geclassificeerd wordt beschouwd, kan worden beschermd en gedistribueerd.

Volgens federale regelgeving, zoals DFARS clause 252.204-7012, zijn bepaalde bedrijven en agentschappen nu verplicht om hun naleving van NIST SP 800-171 te beoordelen en te documenteren. Deze vereiste omvat het beoordelen van de manier waarop netwerken zijn geconfigureerd en hoe alle media worden beschermd.

 

Het Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC)) is ontworpen om de bescherming van gecontroleerde niet-geclassificeerde informatie (CUI) in de toeleveringsketen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie te verbeteren en bouwt voort op de DFARS 252.204-7012 en NIST SP 800-171-vereisten.

Deltek zet zich in voor CMMC voor Costpoint Cloud-oplossingen. Wij hebben het CMMC-raamwerk formeel opgenomen in onze Costpoint Cloud compliance- en beveiligingshouding, en zijn van plan om tegen het einde van 2022 de formele CMMC Level 2-status te bereiken voor onze beide Costpoint Cloud-oplossingen.