Forespørgsel om praksis for håndtering af data


Forespørgsel om håndtering af data


Hvad handler dit spørgsmål om?

*
*
*
*
*

Beskriv din forespørgsel lidt mere detaljeret, så vi kan behandle den korrekt.

*

Vi ser frem til at modtage og besvare din forespørgsel. Bemærk, at vi kan være nødt til at kontakte dig for at bekræfte din identitet og præcisere omfanget af din anmodning, hvis det er nødvendigt. Al dokumentation, der leveres i forbindelse med denne indsendelse, vil udelukkende blive brugt til at kommunikere med dig og til vores legitime interesse i at behandle din anmodning, spørgsmål eller kommentar.

Medmindre det er nødvendigt for at besvare dit spørgsmål, bedes du afstå fra at medtage personlige oplysninger i din indsendelse. Hvis du medtager personlige oplysninger, kan vi bruge dem i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelse til at besvare din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning (herunder f.eks. GDPR, hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). De indsendte personlige oplysninger vil blive opbevaret, så længe dette er nødvendigt for at besvare din anmodning.

Hvis du ønsker oplysninger om vores praksis for håndtering af data, skal du klikke her.

Bemærk, at vi muligvis ikke kan svare på din anmodning, hvis du undlader at give de nødvendige oplysninger, hvis de er for omfattende, og/eller vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet. Kontrolmetoderne kan variere afhængigt af den relevante juridiske vejledning.