Privatliv


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, bedre kendt som General Data Protection Regulation (GDPR), har til formål at gøre det muligt for personer, der befinder sig i Den Europæiske Union (EU), bedre at kontrollere deres personlige oplysninger. GDPR identificerer to primære parter inden for rammerne af dens krav – dataansvarlige og databehandlere. Dataansvarlige bestemmer "formålet med og midlerne til behandling af personlige oplysninger." Databehandlere behandler personoplysninger "på vegne af den dataansvarlige." GDPR trådte i kraft 25. maj 2018.

I forbindelse med GDPR påtager Deltek sig rollen som databehandlere i forholdet til sine kunder. Som et resultat af denne rolle har Deltek visse generelle ansvarsområder som beskrevet i GDPR. At beskytte kundernes oplysninger, herunder personlige oplysninger, er blandt vores højeste prioriteter og vigtigste ansvarsområder. Deltek arbejder for at implementere og opretholde en stærk sikkerheds- og privatlivsbeskyttelse, der afspejler bedste praksis i forbindelse med GDPR.

Som følge af Brexit er Storbritannien (UK) ikke længere medlem af Den Europæiske Union (EU)/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) pr. 1. januar 2021. Inden Storbritannien indledte Brexit-proceduren og stadig var et EU-medlemsland, implementerede de dog databeskyttelsesloven 2018, som opfyldte GDPR-kravet om, at alle medlemsstater skal implementere en "lokal" version af GDPR.  Forpligtelserne i henhold til databeskyttelsesloven 2018 er i overensstemmelse med GDPR, og dette var nøglen til Europa-Kommissionens beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau den 28. juni 2021.

Beslutningen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau betyder, at beskyttelsesniveauet i henhold til britisk lovgivning er "væsentlig tilsvarende" det, der garanteres i henhold til GDPR. Storbritanniens "tilstrækkelige beskyttelsesniveau" letter udvekslingen af personoplysninger mellem EU/EØS og Storbritannien. Da Storbritannien imidlertid ikke længere var et EU-medlemsland, da Europa-Kommissionen implementerede de opdaterede standardkontraktbestemmelser (SCC'er) den 4. juni 2021, kan overførsler fra Storbritannien til andre lande ikke gøre brug af de opdaterede SCC'er som en lovlig grænseoverskridende dataoverførselsmekanisme.  Det britiske Information Commissioner's Office meddelte, at Storbritannien vil udarbejde og implementere sin egen version af SCC'erne i den nærmeste fremtid.

Deltek anerkender i mellemtiden anvendelsen af den tidligere version af SCC'erne, indtil ICO godkender og implementerer en alternativ mekanisme til dataoverførsler på tværs af landegrænser fra Storbritannien. På det tidspunkt vil Deltek vurdere og på passende vis implementere den relevante lovlige dataoverførselsmekanisme og opdatere vores kunder i overensstemmelse hermed.

Kunderne kan være sikre på, at Deltek fortsætter med at anvende de samme sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførsler og sikring af personoplysninger, der overføres fra Storbritannien, som de gør i forbindelse med dataoverførsler, der er underlagt GDPR.

The California Consumer Privacy Act (CCPA) blev ophøjet til lov den 28. juni 2018 og trådte i kraft den 1. januar 2020. CCPA har har en differentieret anvendelighed baseret på specifikke kriterier, først for virksomheder, derefter for tjenesteudbydere og endelig for tredjeparter. Den indeholder også en række nye rettigheder til beskyttelse af forbrugernes personlige oplysninger og regulerer salg og deling af forbrugernes personlige oplysninger.

Akkurat som med GDPR behandler Deltek personlige oplysninger gennem sine produkter på vegne af sine kunder, hvoraf nogle kan være underlagt CCPA. Vores kunder videregiver deres forbrugeres personlige oplysninger til forretningsformålet i henhold til en skriftlig kontrakt eller aftale indgået med Deltek. I forbindelse med CCPA påtager Deltek sig rollen som tjenesteudbyder i forhold til vores kunder, der er underlagt CCPA – som anført i Bilag 1 til vore generelle betingelser for beskyttelse af personlige oplysninger. Deltek er velplaceret i forhold til at opfylde sine forpligtelser som tjenesteudbyder og etablerer og opretholder processer for at sikre, at sikkerheds- og privatlivsfunktionerne i vores produkter giver kunderne mulighed for at opfylde deres forpligtelser i henhold til CCPA.

Den Europæiske Unions Domstol ("CJEU") afsagde den 16. juli 2020 en dom i sag C-311/18 – det irske datatilsyn vs. Facebook Ireland Ltd og Maximillian Schrems, ofte kaldet "Schrems II", der erklærede, at EU-US Privacy Shield Framework ("Privatlivsskjold") ikke længere er en gyldig grænseoverskridende dataoverførselsmekanisme til overførsel af personoplysninger fra EU til USA. CJEU bemærkede dog, at overførsler af personoplysninger fra EU til USA eller andre steder i verden stadig kan finde sted, forudsat de er underlagt standarddatabeskyttelsesklausuler, der er vedtaget af Europa-Kommissionen (standardkontraktbestemmelserne) som en gyldig grænseoverskridende dataoverførselsmekanisme. I betragtning af Schrems II-beslutningen arbejdede Europa-Kommissionen på at opdatere indholdet, anvendeligheden og omfanget af SCC'erne og offentliggjorde de nye modulopbyggede SCC'er den 4. juni 2021.

Vi integrerer og stoler på SCC'erne som vores godkendte, grænseoverskridende dataoverførselsmekanisme for alle personlige dataoverførsler fra vores EU/EØS-baserede brugere til det globale netværk af associerede Deltek-virksomheder, herunder Deltek, Inc. i USA. Deltek vurderede og implementerede det relevante SCC-modul i Delteks generelle betingelser for beskyttelse af personlige oplysninger, bilag 2, for at fungere som den lovlige grænseoverskridende dataoverførselsmekanisme for alle Deltek-aftaler, der blev indgået den 27. september 2021 eller senere. I overensstemmelse med den tidsplan, der er skitseret af Europa-Kommissionen, vil Deltek kontakte og forpligte sig til at overføre alle eksisterende kunder til den nye version af SCC'erne inden den 26. december 2022.

Deltek tager sikkerheden for vores kunders oplysninger meget alvorligt og har etableret og opretholder en robust ramme for beskyttelse af personlige oplysninger og datasikkerhed, der er nærmere beskrevet i vores generelle betingelser for beskyttelse af personlige oplysninger. Efterhånden som dette landskab udvikler sig, vil vi fortsætte med at vurdere og forbedre vores aktiviteter på en måde, der er i overensstemmelse med branchens bedste praksis og lovgivningsmæssige vejledning, og vi kan berolige vores kunder med, at vi fortsat vil være deres betroede partner. Hvis du har spørgsmål eller gerne vil drøfte sagen og eventuelle specifikke problemer med os, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Vi vil være glade for at hjælpe.

Deltek regelmæssigt visse produkter i forhold til National Institute of Standards and Technologies' Special Publication 800-171. Yderligere oplysninger om disse vurderinger findes på vores overholdelsesside. Hvis du har specifikke spørgsmål vedrørende Delteks overholdelse af eventuelle juridiske krav, bedes du kontakte [email protected].

Deltek og dets datterselskaber er placeret rundt om i verden. Få mere information ved at besøge vores locations-side.

Deltek har et robust sikkerhedsprogram og implementerer og vedligeholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data er sikrede under hensyntagen til den nyeste teknologi, omkostningerne ved gennemførelsen og arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen, samt risikoen for varierende sandsynlighed og sværhedsgraden af potentielle konsekvenser for enkeltpersoners rettigheder og frihedsrettigheder. Besøg vores sikkerhedsside for at få detaljerede oplysninger.

I GDPR omhandler artiklerne 37-39 udpegelsen, positionen og opgaverne for en databeskyttelsesansvarlig. Delteks forretningspraksis kræver ikke, at vi udpeger en databeskyttelsesansvarlig som beskrevet i GDPR. Vores juridiske afdeling er dog ansvarlig for at føre tilsyn med Delteks program for beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse, rådgive virksomheden med hensyn til indvirkningen af relevante love og bestemmelser for vores behandling af data og fungere som det primære kontaktpunkt for forespørgsler fra enkeltpersoner og tilsynsmyndigheder eller regulerende myndigheder. Spørgsmål kan indsendes elektronisk til [email protected] or via eller via post til:

  Deltek, Inc.
  Attn: Legal Department - Privacy
  2291 Wood Oak Drive
  Herndon, VA 20171
  U.S.A.

Se vores fortrolighedspolitik for at få flere oplysninger om, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi indsamler. Vi har også flere oplysninger om data indsamlet via vores cookies i vores cookiepolitik.

Disse politikker kan også downloades:

Fortrolighedspolitik PDF
Cookiepolitik PDF

Hvis du er kunde, skal du læse din aftale med Deltek, som beskriver, hvad Delteks aktiviteter er inden for rammerne af vores levering af tjenester eller dit køb af vores produkter. Du kan også kontakte din kundeservicemedarbejder. Deltek udvider med yderligere ressourcer, såsom vores Privacy and Data Security Reference-dokument, så sørg for at tjekke denne side regelmæssigt for at få de seneste oplysninger.

Hvis du ønsker at justere dine præferencer for e-mailkommunikation, afmelde visse typer kommunikation eller fravælge al e-mailkommunikation, kan du besøge vores e-mailpræferencecenter. Hvis du ønsker at tilmelde dig igen, kan det altid ske med samme fremgangsmåde.

Deltek tager påstande om krænkelse af ophavsretten alvorligt og vil reagere på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret, der overholder gældende lovgivning. Hvis du mener, at materiale, der er tilgængeligt på eller fra Deltek-websteder ("webstederne"), krænker din ophavsret, kan du anmode om fjernelse af disse materialer (eller adgang til dem) fra webstederne ved at indsende skriftlig meddelelse til Delteks ophavsretsagent, der er angivet nedenfor. I overensstemmelse med Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) ("DMCA") skal den skriftlige meddelelse ( "DMCA Notice") i al væsentlighed indeholde følgende:

 • Din fysiske eller elektroniske signatur;
 • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som du mener er blevet krænket, eller, hvis kravet omfatter flere værker på webstedet, en repræsentativ liste over sådanne værker;
 • Identifikation af det materiale, du mener er krænkende, på en tilstrækkelig præcis måde til, at Deltek kan finde materialet.
 • Fyldestgørende oplysninger, så Deltek kan kontakte dig (herunder navn, postadresse, telefonnummer og, hvis en sådan er tilgængelig, e-mailadresse).
 • En erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af det ophavsretligt beskyttede materiale ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes agent eller loven;
 • En erklæring om, at oplysningerne i den skriftlige meddelelse er korrekte, og
 • En erklæring, under straf for mened, om, at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Delteks udpegede ophavsretagent til modtagelse af DMCA-meddelelser er:

Deltek - Office of the General Counsel
Attn: Compliance Counsel
2291 Wood Oak Drive
Herndon, Virginia 20171

[email protected]

Hvis du ikke opfylder alle kravene i afsnit 512( c) (3) i DMCA, er DMCA-meddelelsen muligvis ikke gældende. Vær opmærksom på, at hvis du bevidst giver et væsentligt misvisende billede af, at materiale eller aktivitet på webstedet krænker din ophavsret, kan du blive holdt ansvarlig for skader (herunder omkostninger og advokatsalærer) i henhold til § 512(f) i DMCA.