People Planner: De rette medarbejdere på de rette projekter

Mennesker er det vigtigste grundlag for lønsomhed i enhver projektorienteret organisation. Derfor bliver ressourcestyring et både operationelt og strategisk indsatsområde.