WorkBook: resurshantering, projektstyrning och samarbete

Ligg steget före genom att integrera all kommunikation och alla projektstyrnings- och resurshanteringsaktiviteter i ett och samma lättanvända verktyg.


Viktiga funktioner

Samarbeta med teamet och kunden

 • Centralisera kommunikationen genom att dela filer och feedback inom arbetsuppgiften eller projektet
 • Ligg steget före med hjälp av omedelbara notiser i samband med konversationer eller när en åtgärd krävs
 • Underlätta det kreativa arbetet genom att effektivisera gransknings- och godkännandeprocessen
 • Lägg till kundportalsmodulen för att ge dina kunder möjlighet att lägga in förfrågningar och beställningar och ta del av projektförloppet

Hantera projekt och uppgifter

 • Få ut mesta möjliga ur din arbetsdag med flexibla uppgiftshanteringsfunktioner som Kanban och scrum boards
 • Tidrapportera på ett enkelt sätt när du har slutfört en uppgift
 • Justera tidslinjer och uppgifter på ett ögonblick och meddela teammedlemmarna omedelbart vid prioriteringsändringar

Kontrollera kostnader och hantera budgetar

 • Lägg in leverantörsofferter för det projekt de tillhör och generera matchande inköpsordrar
 • Övervaka projektens lönsamhet och håll koll på kostnaderna i realtid
 • Lägg till modulen för reseersättnings-, utgifts- och materialrapportering för att få fullständig överblick över alla projektrelaterade kostnader
 • Vidta åtgärder för att undvika tids- och budgetöverdrag och utmattning hos medarbetarna – innan det är försent

Fördela resurser och använd medarbetarna på ett optimalt sätt

 • Tilldela resurser till uppgifter genom dra-och-släpp
 • Tilldela rätt resurser till rätt uppdrag baserat på tillgänglighet, erfarenhet och kompetens
 • Prognosticera teamets kapacitet flera veckor eller månader i förväg
 • Lägg till modulen för integration av kalender och e-post och synkronisera användarnas kalendrar så undviks schemaläggningskonflikter

Andra Moduler

CRM- och pipelinehantering >

Ekonomi och redovisning >

*Deltek Industry Snapshot 2017: Marketing Services.