WorkBook: ekonomi och redovisning

Förenkla byråns ekonomiarbete och spara värdefull tid genom att integrera dina projekt- och driftkostnader i ett och samma lättanvända verktyg.


Viktiga funktioner

Fullständig kontroll över kontofordringar och leverantörsskulder

 • Automatisk tilldelning av kostnader till rätt kund eller projekt
 • Schemalägg påminnelser och notiser när det är dags att betala eller godkänna fakturor
 • Integrera bankinformation för att kunna betala leverantörer och genomföra transaktioner automatiskt
 • Schemalägg fakturering och skicka ut fakturor automatiskt genom att lägga till modulen för prenumerationsbaserad fakturering

Skapa korrekta kassaflödesprognoser

 • Få exakta, kortsiktiga kassaflödesprognoser
 • Uppskatta nettoinkomster upp till 12 månader i förväg
 • Skapa arbetsflöden för godkännanden för att säkerställa så exakta prognosdata som möjligt

Förenkla inmatning av data och global efterlevnad

 • Använd den anpassningsbara kontotabellen för att lägga in rapporter på ett enkelt sätt
 • Spara tid med hjälp av mallar för import av huvudböcker
 • Hantera byråns ekonomi internt inom företaget eller över landsgränser och för olika valutor
 • Fastställ åtkomstbehörigheter, roller och godkännanden som efterlever SOX
 • Hantera skatte-/momsregler för flera olika länder

Snabba upp rapporteringen vid månadsslut

 • Integrera hela byråns verksamhet för att minska risken för datakonsolideringsfel och spara värdefull tid
 • Få djupare inblick i byråns resultat med hjälp av flera filtrerings- och sorteringsmöjligheter och över 300 inbyggda rapporter
 • Integrera andra byråhanterings- eller business intelligence-verktyg via en öppen API

Andra Moduler

CRM- och pipelinehantering >

Resurshantering, projektstyrning och samarbete >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.