WorkBook: CRM- och pipelinehantering

Undvik den stress det innebär att försöka sammanställa all projektinformation manuellt genom att integrera alla dina CRM- och pipelinehanteringsaktiviteter i ett och samma mobila verktyg.


Viktiga funktioner

Centralisera team- och kundkommunikation

 • Spara viktiga e-postmeddelanden och dokument tillsammans med rätt kund och rätt pipeline
 • Håll kontakt med ditt team oavsett var du befinner dig med hjälp av WorkBooks samarbetsapp
 • Lägg till kundportalen för att centralisera kommunikationen med kunder och minska behovet av att kommunicera via e-post

Hantera kontakter och aktiviteter

 • Lägg enkelt in prospekt och kontakter
 • Lägg till integration av kalender och e-post för att synkronisera dina kontakter och e-postmeddelanden från Google eller Outlook
 • Schemalägg aktiviteter och tilldela uppföljningsuppgifter genom automatiska påminnelser

Hantera leads och pipelines

 • Tilldela sannolikhetsgrader och uppskattade avkastningar till pipelines för att kunna informera om potentiellt kassaflöde för byrån
 • Omvandla en pipeline till ett jobb genom att börja logga timmar redan under offertskedet
 • Importera information om leads genom integration med verktyg för e-postmarknadsföring via en öppen API

Omsätt insikter i praktik

 • Skapa mer exakta offerter baserat på information från tidigare projekt
 • Identifiera vid vilka tidpunkter din byrå kan och bör ta på sig mer arbete
 • Få värdefulla insikter om vilka projekt som är mest lönsamma för din byrå att ta sig an

Andra Moduler

Resurshantering, projektstyrning och samarbete >

Ekonomi och redovisning >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.