WorkBook

En komplett byrålösning för styrning av kreativa verksamheter som ger dig den överblick och insyn du behöver för att hantera verksamhetens behov vad gäller både projekthantering och ekonomi, nu och i framtiden.

WorkBook har utvecklats av Deltek specifikt för kreativa verksamheter, eftersom vi är medvetna om att era behov skiljer sig från andra projektbaserade verksamheter. Från enskilda arbetsuppgifter till det stora perspektivet, från de drivna projektmedarbetarna som lever i verksamhetens epicentrum till ledningsgruppen som ansvarar för byråns framgång och tillväxt, i varje skede behöver kostnader och resurser hanteras. WorkBook, erbjuder ett läckert och intuitivt webb-baserat system, ger dig den kontroll och överblick du behöver.