People Planner: Rätt personer till rätt projekt

Eftersom människor är den största lönsamhetsfaktorn inom alla projektorienterade organisationer blir resurshantering såväl operativ som strategisk.


ERP for Dummies

Project-Based ERP for Dummies

Rätt ERP-system ger en högre vinst och bättre lönsamhet.

Ladda ner e-boken
Maconomy People Planner

People Planner

Lär dig mer om Maconomy People Planner

Läs mer