People Planner: Rätt personer till rätt projekt

Eftersom människor är den största lönsamhetsfaktorn inom alla projektorienterade organisationer blir resurshantering såväl operativ som strategisk.


ERP for Dummies

Project-Based ERP for Dummies

Rätt ERP-system ger en högre vinst och bättre lönsamhet.

Ladda ner e-boken
Why Use Project-based ERP?

Varför använda en projetkbaserad ERP-lösning?

Är du en projektoreinterad organisation? Då bör ett projektbaserat ERP-system vara en del av din verksamhet.

Se video
Maconomy People Planner

People Planner

Lär dig mer om Maconomy People Planner

Läs mer